Mx Analitika®

Mx Analitika®

Mx Analitika (besplatno dostupna sa kamerama koje imaju firmver MX-V4.3.2.x ili noviji) omogucava prikupljanje statistickih podataka o ponašanju ljudi i objekata. To se radi definisanjem zona prepoznavanja (ceo živi snimak ili odredeni deo snimka) i brojanjem koridora. Kamera tada snima koliko cesto svaki prebrojani koridor je imao dogadaj unutar specificiranog vremenskog perioda. Najfrekventnije površi u zoni prepoznavanja su obojene kao mapa toplote.

Mx Analitika može rucno da se aktivira i deaktivira, zasnovano na signalu, ili prema vremenskoj skali. Resultati su sacuvani u kameri svakih 15 minuta i biti izvezeni rucno ili u odredenim specificiranim vremenima(profili izveštaja). Samo oko 30 MB dnevno ili 1 GB mesecno kamerine interne memorije su potrebni za kontinualnu analizu.

Vizualizujte visokofrekventne površi (Mape toplote)

Koje police u prodavnici privlace vecinu korisnika ove subote? Koje slike od novih umetnika privlace najvecu pažnju posetilaca? Koje površi cekanja na polazak u hali su preferirane ovog popodneva? Sva kretanja objekata odredene velicine su snimljena i evaluirana, bilo u živom snimku ili u prethodno definisanoj površi detekcije, da bi dobili odgovore na pitanja kao gore pomenuta. Frekvencija kretanja je vizuelno predstavljena pomocu razlicitih boja u mapi toplote.

Prebrojavanje ljudi i objekata (brojanje koridora)

Možete definisati prebrojavanje koridora na odgovarajucim lokacijama u snimku kamere da otkrijete, na primer, koliko ljudi ulaze i izlaze na svakom od ulaza prodavnice tokom nedelje (sistem uvek generiše dva brojaca). Kamera snima koliko cesto svaki prebrojani koridor je preden unutar odredenog vremenskog perioda. Pouzdanost brojanja brojaca zavisi: (a) od slicnosti velicina ljudi i objekata na snimku, (b) od rastojanja izmedu njih (izraženo kao vremensko i prostorno rastojanje), (c) od toga koliko efektivno oni mogu da se vizuelno razlikuju od postojece pozadine i (d) koliko blizu je prebrojani koridor centru snimka (fokus kamere).

Napomene i trikovi za optimizovane rezultate analize se mogu naci u Kompaktnom uputstvu "MxAnalytics".