Vucomm Vesti

   15.8.2008. - Novost iz Mobotix-a: softver za striming

Kompanija Mobotix je razvila softver za striming koji obezbeđuje jednostavan prenos video-materijala sa IP mrežnih kamera do velikog broja udaljenih gledalaca. Mobotix kamere lako prenose snimak do određenog korisnika, kao što je to uobičajeno u sistemima video-nadzora. Sa druge strane, jednostavnost i brzina montaže, otpornost na meteorološke uslove i odličan kvalitet slike i tona, nameće Mobotix kamere kao logičan izbor za žive prenosa događaja koji su od interesa široj publici (koncerti, mitinzi i sl.). Za ovakve prenose, neophodno je obezbediti da gledalac može lako i jednostavno da pristupi video-sadržaju. Mobotixov softver za striming omogućuje korisnicima da gledaju prenose uživo pomoću običnog PC računara sa standardnim Windows komponentama i vezom sa Internetom.

Mobotixov striming softver radi na Windows 2003 i Windows Media Server platformama. Kamere se povezuju sa striming serverom na pogodan način koji obično nije od značaja za krajnjeg korisnika (najčešće preko iznajmljenih WAN linkova), a softver radi transkodovanje video-strima koji stiže sa kamere. Ovo znači da se na serveru Motion-JPEG ili MxPEG format koji šalje kamera prebacuje u Windows Media Player format koji može da se gleda na svakom PC računaru. Sa druge strane, server ima adresu koja je dostupna sa Interneta, pa gledaocu preostaje samo da otvori WEB browser, unese odgovarajuću adresu i prati koncert preko Windows Media Playera.

Server emituje strim tehnikom multikasta, što znači da neograničen broj korisnika može da se prijavi na samo jedan strim koji se šalje sa servera, pa su angažovanost kapaciteta mreže i kvalitet video-strima uvek ujednačeni i ne zavise od broja gledalaca.