PREZENTACIJE SA MOBOTIX 1. KONFERENCIJE

Holiday Inn Hotel 3.12.2008. Beograd

1 - Dobro došli u megapixel svet – Nikola Vučković
2 - Mobotix program I Zašto mobotix? – Lucian Ciobanu
3 - Prelazak sa CCTV na IP sistem video nadzora  – Branimir Bekić
4 - Komunikaciona I storage oprema za potrebe IP video nadzora – Bojan Polić