Zone ekspozicije i pozadinsko osvetljenje

Zone ekspozicije i pozadinsko osvetljenje Mobotix kameraZnačajna prednost Mobotix kamera je njihovo slobodno konfigurisanje zona ekspozicije koje je jedinstveno u svetu. Različiti prozori ekspozicije (=zone ekspozicije) mogu biti definisani u slici radi automatske kontrole ekspozicije. U tom slučaju, vreme ekspozicije kontrolisano je na osnovu zona ekspozicije koje je korisnik definisao. Ovo omogućava da glavni deo slike bude optimizovan u odnosu na pozadinsko osvetljenje nezavisno od intenziteta ekspozicije pozadinskog osvetljenja.

 

Da bi prikazali slike vrhunskog kvaliteta u svim vremenskim i svetlosnim uslovima, sirove slike sa Mobotix kamera senzora se nezavisno obrađuju. Za tu svrhu su u kameru integrisane sledeće automatske funkcije:

  • Vreme ekspozicije: kamera automatski podešava vreme između minimalne i maksimalne vrednosti (1/8000s – 1s) i to potpuno elektronski, bez mehaničkih komponenti.
  • Predpojačavanje: kamera predppojačava digitalnu sliku, bez obzira na svetlosne uslove i vreme ekspozicije.
  • Balans bele: balans bele boje se obavlja automatski za svaku sliku i može biti ograničen na posebne delove unutar slike. Ovo rezultira visokim stepenom vernosti boja i oštrine slike.
  • Auto kontrast: da bi obezbedila visok kontrast sloke pri lošem vremenu (kiša, magla), Mobotix kamera automatski koristi ceo opseg osvetljenosti od 0 do 100 posto.
  • Oštrina: visok kvalitet slike koju daje Mobotix kamera je karakterističan, između ostalog, i po integrisanom softverskom filteru oštrine, koji odlično kompenzuje prašinu na sočivu.

U Mobotix kameri svaka slika prolazi kroz sve automatske funkcije, što znači da je svaka živa ili snimljena slika uvek optimalno podešena.

 

Zone ekspozicije i pozadinsko osvetljenje Mobotix kamera

Originalni snimak situacije iz banke jasno pokazuje svetlo koje dolazi kroz prozor koje bi u normalnoj kameri izazvalo bljesak i lica učinilo tamnim. Ovaj problem je rešen jednostavnim postavljanjem zone ekspozicije u donjoj polovini slike. Kao tezultat, gornja polovina slike u kojoj je prozor, više nema uticaja na kontrolu ekspozicije.

Prednost CMOS senzora
Pošto Mobotix kamere ne poseduju auto iris sočiva, osvetljavanje mračnih prostora nije negativno pogođeno sočivom sa automatskom blendom. Ovde CMOS senzori imaju veliku prednost nad konvencionalnim CCD senzorima. Intenzitet ekspozicije u uslovima pozadinskog osvetljenja je jedinstvena karakteristika Mobotix kamera. Dodatna prednost je da nema pokretnih delova u objektivu koji bi se zamrzli u zimskim uslovima.

Zone ekspozicije i pozadinsko osvetljenje Mobotix kamera

Slika iznad pokazuje tipičnu situaciju: Svako ko ulazi u prostoriju iz mračnije prostorije treba da bude snimljen. Izvan prostorije svetlosni uslovi variraju zbog uticaja dnevnog svetla. Slika je snimljena sa sa ekspozicijom koja pokriva ceo prostor. Sa oštrim razlikama u jačini svetla, svetliji delovi su blještavi a mračni zidovi prostorije su podeksponirani.

Zone ekspozicije i pozadinsko osvetljenje Mobotix kamera

Međutim, ako su dva prozora ekspozicije na unutrašnjem zidu, oni su savršeno eksponirani.

Zone ekspozicije i pozadinsko osvetljenje Mobotix kamera

Odabrano podešavanje zavisi od konkretne situacije. Ako je cilj snimiti osobu u lobiju koji je obasjan dnevnim svetlom, treba odabrati srednji vertikalni prozor ekspozicije (donja slika). Ako treba snimiti lice osobe na vratima, ono će biti isto osvetljeno kao prostorija. U tom slučaju treba odabrati prozore ekspozicije sa leve i desne strane vrata (srednja slika). Čak i da je lobi mračan a osoba uperi svetlo ka kameri, neće biti pogrešne ekspozicije jer svetlo u okviru vrata nije obuhvaćeno spoljnim prozorima ekspozicije.

 
Varjabilne zone ekspozicije
 

Zone ekspozicije mogu biti tako slobodno odabrane tako da čak pojedina ulična svetla mogu biti izuzeta od uticaja na kontrolu ekspozicije.

Moguće je precizno regulisati ekspoziciju unutar i van zone ekspozicije. Funkcija automatske ekspozicije prvo određuje dve moguće vrednosti unutar i van prozora ekspozicije kako bi odredila prosečnu vrednost prema zadatoj vrednosti (0-100).

Zone ekspozicije i pozadinsko osvetljenje Mobotix kamera