Ring Buffer skladištenje

Jedna od bitnijih funkcija Mobotix kamera je mogućnost da sačuva slike na PC-ju ili serveru kao direktnom ring buffer skladištu. To znači da svaka kamera upravlja svojim memorijskim prostorom na PC-ju, dodeljenog joj u formi foldera, potpuno nezavisno i bez potrebe za softverom. Ring buffer kamere na PC-ju može biti veličine nekoliko stotina gigabajta i podešava se u samoj kameri.

U ring bufferu Mobotix kamera automatski i nezavisno briše stare slike ako prostor to zahteva ili ako je isteklo vreme čuvanja slika. Kamere podržavaju PC-je i servere sa Windows ili Linux operativnim sistemom.

 
Jednostavniji koncept i više performanse
 

Direktno i događajem kontrolisano snimanje video i audio klipova različite dužine optimizuje zahteve za skladištenjem i učvršćuje jednu od glavnih prednosti Mobotix kamera. Sladištenje slika na PC-ju direktno sa same kamere bez potrebe za dodatnim softverom uveliko pojednostavljuje koncept velikih sistema video nadzora.


Mobotix tehnologija se ističe sledećim prednostima nad klasičnim rešenjima sa centralnim PC-jem i posebnim softverom za video menadžment:
• Niža cena sistema
• Veće performanse
• Manje opterećenje mreže
• Značajno pouzdanija
• Neograničena proširivost sistema

 
Pored svega ovoga, sve Mobotix kamere poseduju integrisani video menadžment sistem, uključujući bazu za upravljnje snimcima. Dizajnirane prema ovom konceptu kamere mogu da nezavisno vrše sledeće funkcije:
• Čuvanje individualnih slika i video strimova na PC-ju ili serveru
• Brisanje slika ako je ring buffer pun ili je dostignut predefinisan period čuvanja
• Reprodukcija snimaka sa bilo kog PC-ja u mreži kroz web browser
• Pretraga slike podatumu/vremenu ili događaju sa bilo kog PC-ja u mreži kroz web browser
• Arhiviranje i download (WinZip fajl) događaja na bilo koji PC u mreži kroz web browser
• Prikaz i upravljanje sa nekoliko živih kamera (multiview), dok snimaju, u jednom prozoru web browseraSve ove funkcije mogu paralelno da se izvršavaju sa Mobotix kamere. Integrisani video menadžment sistem nije predmet licenciranja i podržava više korisnika.
Nezavisno od načina skladištenja Mobotix kamera uvek privremeno buffer-uje snimak u sopstveni interni ring buffer. Ovo znači da prekidi na mreži od nekoliko minuta, kratkotrajno održavanje mrežnih komponenti ili čak restartovanje ili zamena PC-ja na koga se snima može biti premošćeno bez gubitka podataka. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, Mobotix kamere nude veću sigurnost u odnosu na rešenja sa centralnim PC-jem i video menadžment softverom.
Osim toga, problemi sa kamerom ili PC-jem na koji snima, registruju se od strane ostalih kamera u mreži i putem signala (LED, zvučnika) ili e-mailom ili telefonom se obaveštava administrator. Ukoliko PC koji nima, potpuno otkaže, kamere automatski prelaze na rezervni (bekap) PC. Sva podešavanja PC-ja (mrežna adresa, maksimalna dodeljena memorija, vremenska ograničenja) jednostavno se konfigurišu kroz web browser u admin meniju kamere.