Varijabilna dužina snimanja (nedeljni raspored)

Gde je neophodno, Mobotix kamera može da uključi snimanje kroz internu nedeljnu kontrolu vremena, što se podešava u kameri kroz browser. Određena operacija može biti povezana sa vremenskom kontrolom preko ulaza na kameri. Prilikom pokretanja snimanje se
• Pokreće
• Zaustavlja ili
• Produžava

 


 

Slobodno podesivim setom internih ili eksternih događaja. Kontakt na vratima, na primer, može da pokrene snimanje određene dužine. Snimanje može da se produži ako je detektovan pokret na slici. Dodatno, događaji mogu biti pokrenuti ako se ponavljaju određeni broj puta više nego što je određeno za taj vremenski period. Za vreme selektovanja i filtriranje događaja, ova fleksibilnost smanjuje broj pogrešnih snimaka.

 

Dužina perioda snimanja kamere može se definisati kao profil i odrediti u minut. Vreme aktivacije može se razlikovati od dana do dana i kamere mogu biti aktivirane nekoliko puta dnevno. Dodatno, Mobotix kamere poseduju kontrolu praznika, koja se može koristiti da uključi ili isključi određene dane  u godini (Nova Godina npr.).

Automatsko podešavanje vremena
Da bi se uvek obezbedilo tačno vreme kamere, Mobotix kamere su opremljene sa real-time-clock-om i baterijom koja obezbeđuje sinhronizaciju sa time serverima na mreži ili na internetu.