Kompresija slike

Kompresija slike je neophodna
 

Nekomprimovana (*.bmp fajl, na primer) slika u megapixel rezoluciji zauzela bi oko 4MB na disku, što je čini prevelikom za efikasno čuvanje i prenos. Čak i u 100Mbit mreži prenos bi trajao oko pola sekunde. Iz tog razloga slika mora da bude kompresovana unutar kamere. Za tu svrhu postoje različiti načini kompresije. Najčešći način kompresije slike je JPEG kompresija.U zavisnosti od kvaliteta kompresija smanjuje veličinu fajla između 1/20 i 1/50 originalne veličine.

 
Kvalitet slike
 

Kvalitet slike direktno zavisi od stepena kompresije i može se podesiti u procentima. Dobre slike se mogu dobiti već sa kompresijom od 50%. U slučaju kompresije ispod 20% biće primetna pikselizacija; sa podešavanjem preko 70% jedva će biti primetna razlika u odnosu na originalnu sliku. Veličina fajla dodatno zavisi i od sadržaja slike; slika koja je bogata detaljima, veća je u odnosu na isti nivo kvaliteta i zauzima više prostora na disku od slike nekog predela koji je uglavnom monoton. Iz tog razloga oštrije fokusirana slika će imati veći fajl. 

 
Pojedinačni frejmovi pretvoreni u Motion-JPEG
 

Ako se pojedinačni frejmovi prikazuju dovoljno brzo, stvoriće tečnu video sekvencu već od 12 fps. Ovakav proces se zove Motion-JPEG jer su individualne snimci u stvari JPEG komprimovane slike. Pokretne slike kao ove, mogu biti prikazane u standardnom web browseru bez potrebe za dodatnim plugin-ovima. Motion-JPEG je pogodan format slike za grupu korisnika koji žele da vide slike sa kamere a na čijem PC-ju je onemogućeno učitavanje Java apleta i AciveX komponenti iz sigurnosnih razloga.

 
Skoro neprimetna promena između dve slike
 

Promene između dve slike su skoro neprimetne; drugim rečima, određene oblasti slike se ponavljaju svakom frejmu iako nema nikakve promene. Video enkoding proces MPEG je razvijen kako bi se izbeglo procesiranje identičnih delova slike.

 
Mane MPEG kompresije
 

Video enkoding proces kao MPEG poseduje i ozbiljne nedostatke za žive kamere, zbog same svrhe za koju je napravljen. MPEG je razvijen za kompresiju filmova (za DVD na primer), gde nije bitno koliko dugo će trajati enkodiranje. Bitan je samo kvalitet i kompresija. U slučaju žive kamere je bitno da je vreme između događaja na sceni i njegovog prikaza na monitoru minimalno.
Drugi problem sa standardnim procesom kao MPEG je što su pokretni objekti enkodovani u niskoj rezoluciji i kvalitetu jer ljudsko oko ne može da identifikuje detalje kamiona u pokretu u bioskopskom filmu, na primer. U sigurnosnim aplikacijama objekti koji se kreću su vrlo relevantni i zbog toga treba da se prenesu na ekran u dobrom kvalitetu.

 
Mobotix-ov MxPEG optimizuje žive kamere
 

U cilju prevazilaženja mana standardnog procesa enkodiranja video materijala (veliko kašnjenje u prikazu, loš kvalitet pokretnih delova slike) Mobotix je razvio sopstveni MxPEG kodek baziran na kompresiji JPEG slike. Za razliku od Motion JPEG-a, MxPEG prenosi samo deo slike koji se razlikuje u odnosu na prethodnu, u kojoj se kretanje desilo. Kao posledica toga je da MxPEG zahteva 3-5 puta manje prostora za skladištenje snimaka nego Motion JPEG. Video prenos sa MxPEG kompresijom pri 25 fps u CIF formatu zahteva bandwidth od oko 1Mbit-a.

 
Prednost: video i JPEG slike istovremeno
 

Pošto Mobotix kamere imaju multi kanalne mogućnosti, mogu na primer, istovremeno slati JPEG slike na PDA, Motion JPEG na standardni web browser bez pluginova, a video strim sa zvukom kroz ActiveX komponentu browsera. Framerate takođe može biti različit za sve korisnike. Ovo su značajne prednosti kod dugotrajnog snimanja jer uprkos prikazu žive slike u visokom framerate-u od 25 fps, snimanje se može vršiti u 2 fps štedeći storage. Bez obzira na to zvuk će biti snimljen savršeno sinhrono.