Soft Buttons i API

Levi red dugmića u meniju za live, player i multiview načine prikaza, korisnik može slobodno konfigurisati sa širokim opsegom različitih funkcija kamere. Najvažnije funkcije trenutne aplikacije mogu se organizovati u formi soft dugmića.

 

Hardverske funkcije takođe mogu biti definisane kao soft dugmići, npr. prebacivanje između različitih načina prikaza ili integrisanje „standardnih“ linkova ka LAN-u ili Internetu. To znači da možete ne samo da odete na web sajt jednostavnim pritiskom na dugme, nego i uputstva za uzbunu se mogu dobiti na serveru ili PC-ju u formi lokalnog dokumenta (HTML, PDF, video itd.)

 

Tehnologija soft dugmića vam daje mogućnost programiranja eksternih uređaja kao kontrole grejanja ili telefonskih sistema, putem kamere, kada su povezani na serijski port. Osim toga soft dugmići su veoma korisni za kontrolu PTZ mehanizma kada je povezan preko serijskog porta. U tom slučaju komande mogu biti dodeljene bilo kom dugmetu kao tekstualni ili binarni nizovi. Programiranje je veoma jednostavno, SHIFT-klik određeno dugme da bi otvorili meni za konfiguraciju i dodelili određenu funkciju.

 

Osim osnovnih funkcija dugmića, oni mogu biti aktivirani ručno u multiview modu klikom miša ili automatski putem alarma.

 

Poput kamera kontola, soft dugmići takođe koriste http linkove ka kameri (http-API). Zahvaljujući tom konceptu, web dizajner može da generiše novi kastomizovani korisnički interfejs za kameru.