Video detekcija pokreta

Mobotix kamere poseduju integrisanu video detekciju pokreta. Korisnik može definisati različite pravougaone oblasti na slici kao polja detekcije pokreta. Svakoj od ovih oblasti mogu se dodeliti različiti skupovi parmatara, kako bi reagovale na različite okolnosti. Detekcija pokreta je funkcija koja ima dva nivoa. Prvo se vrši provera koji pixeli u određenom delu slike su se promenili.  Ovo se obavlja upređivanjem pixela sa predhodnom slikom i proverom da li je određeni procenat slike promenjen (1. Parametar) u polju slike. U drugom nivou se proverava da li je broj pixela koji je označen da se pomerio premašio deo određenog prostora (2. Parametar) unutar posmatranog polja.

Dodatno, puna kontrola se može preduprediti sa predefinisanom maksimalnom vrednošću (3. Parametar). To znači da u situacijama, gde broj pixela koji su označeni kao promenjeni, prelazi maksimalnu vrednost, kamera detektuje to kao grešku, i u tom slučaju, ne pokreće se događaj.

 
Više manjih oblasti - veća sigurnost
 

Funkcija detekcije pokreta najbolje deluje ako je veličina oblasti detekcije prilagođena veličini objekta koji se detektuje. Preporučljivo je da se detekcija pokreta vrši u više manjih prozora pozicioniranih na najvažnijim pozicijama na slici (na primer, vrata) umesto jedne oblasti na celoj slici.
Dodatno, moguće je postaviti referentne okvire. Oni izgledaju i ponašaju se kao okviri za detekciju. Međutim, oni ne generišu događaje nego ih poništavaju. Zahvaljujući referentnim okvirima, greške poput paljenja svetla ili senki drveća koje se pomera, filtriraju se.Trenutna provera
Mobotix kamere nude mogućnost prikaza statusa oblasti detekcije pokreta, grafički na slici. Ovo omogućava da podešavanja detekcije pokreta budu proverena bilo kada u test fazi.