Udaljeni pristup – Kontrolni centar

Mobotix kamere standardno dolaze sa svim funkcijama neophodnim za automatski, događajem kontrolisani pristup kontrolnom centru. Pristup može biti preko ISDN-a, LAN-a ili Interneta. Kada se desi događaj kamera šalje poruku kontrolnom centru preko mreže. Kompjuter zatim sačuva sliku događaja, kreira živu sliku, izbacuje je na monitor ako je potrebno i šalje zvučni signal korisniku.

Kamera za ovu funkciju koristi IP notify mehanizam, koji prenosi tekstualnu poruku do IP porta određenog kompjutera. Obzirom da se može odrediti više ciljnih kompjutera, više kontrolnih stanica i ljudi može biti obavešteno u isto vreme.Koristeći MxControlCenter softver (može se besplatno preuzeti sa sajta) predefinisani layout, dodeljen kameri koja šalje alarm, može automatski biti aktiviran na ciljnom kompjuteru. Predefinisani layout može biti mapa lokacije, koja ne prikazuje samo kameru koja je alrmirala nego i ostale kamere u objektu. Slike događaja su sačuvane na „filmskoj traci“ sa leve strane MxControlCenter aplikacije i mogu se kasnije preuzeti.

IP notify poruka može sadržati tekst i varijable (ime kamere, IP adresu, broj događaja, datum, vreme itd.) čije vrednosti su generisane u kameri u trenutku događaja. Ovo omogućava Mobotix kamerama da budu lako integrisane u kontrolne stanice i POS sisteme drugih proizvođača. U slučaju različitih sistema, kamera može da pošalje poruku POS sistemu kao i video strim video sistemu (MxControlCenter npr.).

Jedna kamera kontroliše ostale

IP notify mehanizam koji je ovde opisan, može se koristiti ne samo za slanje alarma kontrolnom centru, nego i za istovremeno aktiviranje snimanja na drugim kamerama. Ako je kamera aktivirana kontaktom na vratima, u tom slučaju, snimanje se aktivira i na svim ostalim kamerama koje su primile IP notify poruku. Pošto se proces snimanja koji je već u toku, može proširiti događajima koji nisu inicijalno pokrenuli snimanje, snimanje može biti pokrenuto kontaktom na vratima, na primer, a zatim prošireno događajima detektovanim senzorom pokreta ili pasivnim IC senzorom. Koristeći IP notify mehanizam kontakt na vratima treba da bude povezan samo sa jednom kamerom.