Ulaz/Izlaz

Mobotix kamere poseduju 50mA izlazni prekidač kroz 9-pinski RS232 konektor. Osim toga Mobotix kamere poseduju i ulazni prekidač kroz koji se može povezati više kontakata.
Izlaz može biti aktiviran kroz kontrolu događaja, kako bi pokrenuo eksterni alarm ili aktivirao svetlo. Takođe može biti pokrenut kroz MxControlCenter, preko soft dugmića ili putem telefona. Dodatno, jedna od lampica na kameri se može koristiti da pruži optički prikaz trenutnog statusa izlaza, u kontrolne svrhe.Ulazni signal može da pokrene događaj u kameri, startuje snimanje ili pošalje e-mail sa slikom.