Potreba za rezervnim napajanjem smanjena 8 puta

Niska potrošnja od samo 3W omogućava napajanje kroz mrežu iz kontrolne sobe sa jednim centralnim UPS-om.

Rezervno napajanje za Mobotix IP kamera