Ring Buffer skladitenje

Jedna od bitnijih funkcija Mobotix kamera je mogunost da sauva slike na PC-ju ili serveru kao direktnom ring buffer skladištu. To znai da svaka kamera upravlja svojim memorijskim prostorom na PC-ju, dodeljenog joj u formi foldera, potpuno nezavisno i bez potrebe za softverom. Ring buffer kamere na PC-ju moe biti veliine nekoliko stotina gigabajta i podešava se u samoj kameri.

U ring bufferu Mobotix kamera automatski i nezavisno briše stare slike ako prostor to zahteva ili ako je isteklo vreme uvanja slika. Kamere podravaju PC-je i servere sa Windows ili Linux operativnim sistemom.

 
Jednostavniji koncept i više performanse
 

Direktno i dogaajem kontrolisano snimanje video i audio klipova razliite duine optimizuje zahteve za skladištenjem i uvršuje jednu od glavnih prednosti Mobotix kamera. Sladištenje slika na PC-ju direktno sa same kamere bez potrebe za dodatnim softverom uveliko pojednostavljuje koncept velikih sistema video nadzora.


Mobotix tehnologija se istie sledeim prednostima nad klasinim rešenjima sa centralnim PC-jem i posebnim softverom za video menadment:
• Nia cena sistema
• Vee performanse
• Manje optereenje mree
• Znaajno pouzdanija
• Neograniena proširivost sistema

 
Pored svega ovoga, sve Mobotix kamere poseduju integrisani video menadment sistem, ukljuujui bazu za upravljnje snimcima. Dizajnirane prema ovom konceptu kamere mogu da nezavisno vrše sledee funkcije:
• uvanje individualnih slika i video strimova na PC-ju ili serveru
• Brisanje slika ako je ring buffer pun ili je dostignut predefinisan period uvanja
• Reprodukcija snimaka sa bilo kog PC-ja u mrei kroz web browser
• Pretraga slike podatumu/vremenu ili dogaaju sa bilo kog PC-ja u mrei kroz web browser
• Arhiviranje i download (WinZip fajl) dogaaja na bilo koji PC u mrei kroz web browser
• Prikaz i upravljanje sa nekoliko ivih kamera (multiview), dok snimaju, u jednom prozoru web browseraSve ove funkcije mogu paralelno da se izvršavaju sa Mobotix kamere. Integrisani video menadment sistem nije predmet licenciranja i podrava više korisnika.
Nezavisno od naina skladištenja Mobotix kamera uvek privremeno buffer-uje snimak u sopstveni interni ring buffer. Ovo znai da prekidi na mrei od nekoliko minuta, kratkotrajno odravanje mrenih komponenti ili ak restartovanje ili zamena PC-ja na koga se snima moe biti premošeno bez gubitka podataka. Zahvaljujui ovoj tehnologiji, Mobotix kamere nude veu sigurnost u odnosu na rešenja sa centralnim PC-jem i video menadment softverom.
Osim toga, problemi sa kamerom ili PC-jem na koji snima, registruju se od strane ostalih kamera u mrei i putem signala (LED, zvunika) ili e-mailom ili telefonom se obaveštava administrator. Ukoliko PC koji nima, potpuno otkae, kamere automatski prelaze na rezervni (bekap) PC. Sva podešavanja PC-ja (mrena adresa, maksimalna dodeljena memorija, vremenska ogranienja) jednostavno se konfigurišu kroz web browser u admin meniju kamere.