Pretraga slike

Pretraga slike mogua je po datumu i vremenu koristei video menadment sistem integrisan u svakoj Mobotix kameri. Nije bitno da li je slika sauvana u internom ring buffer-u u samoj kameri ili na eksternom PC-ju ili serveru. Kamera prikazuje dogaaj koji je najblii selektovanom vremenu. Pošto koristi binarni algoritam za pretragu, vreme pretrage je vrlo kratko, ak i u sluaju eksternog storage-a, iznosi svega par sekundi. Pretraga se moe efikasno vršiti i preko sporih veza, jer kamera je ta koja obavlja pretragu a ne browser.

 Rezultati pretrage, odreene snimljene video sekvence, mogu se skinuti sa kamere na lokalni PC kroz browser preko linka u prozoru pretrage. Ovo se vrši u formatu arhive (Tar, WinZip, WinRAR, Powerarchiver). Mobotix kamera dodatno generiše HTML index fajl i ukljuuje ga u arhivu. Ovaj fajl omoguava kasniju jednostavnu reprodukciju sekvenci kroz web browser.

Sauvane kao arhiva, snimljene sekvence mogu biti poslate drugim korisnicima putem e-maila ili narezane na CD. Oni slike mogu pregledati kroz browser bez potrebe za dodatnim programima. Pošto su slike sauvane kao JPEG fajlovi mogu biti editovane standardnim programima za obradu slike.Više korisnika simultano moe vršiti pretragu.