Frejmrejt

Mobotix kamere ne generišu analognu ivu sliku, nego ve obraenu kompresovanu digitalnu sliku sa zoom i pan opcijama. Za razliku od klasinih sistema, nema razlike u maksimalnom frejmrejtu ive slike i maksimalnom frejmrejtu snimka. Utrenutnoj verziji softvera, frejmrejt u MxPEG modu je 50% veci od MJPEG-a.
• 30 fps u CIF rezoluciji (320x240)
• 30 fps u VGA rezoluciji (640x480)
• 10 fps u 1 Megapixel rezoluciji (1280x960)
• 6 fps u 3 Megapixel rezoluciji (2048x1536)

Mogue je u isto vreme prikazati ivu sliku i snimati u datoj rezoluciji i frejmrejtu. Frejmrejt ne zavisi od sistema, limitiran je samo performansama procesora integrisanog u kameru.

 
Frejmrejt snimanja u sluaju više kamera
 

Svako ko uporeuje frejmrejt trebao bi da uzme u obzir frejmrejt snimanja sa svih kamera. Mobotix sistem od 30 kamera moe da snima u punom frejmrejtu (25 fps CIF) na standardan PC (Pentium IV).
Velika prednost Mobotix kamera je da podrava prenos i snimanje razliitih video strimova u razliitom frejmrejtu. Sinhroni audio je sadran u svakom strimu. Paralelno sa ivom slikom od 25 fps, snimanje se moe obavljati u 6 fps, na primer, radi efikasnosti.

 
 
Video i JPEG slika simultano
 

Svako ko eli da radi iskluivo kroz web browser, bez pluginova i bez ActiveX-a, morae da se pomiri sa niim frejmrejtom, osim ako ne koristi striming mod u Netscape browseru, ako ga kamera podrava. Slino je i u Mobotix sistemu. Bri i teniji frejmrejt moe se postii sa posebnim programima nego sa web browserom, na uštrb univerzalnosti i jednostavnog pristupa kameri sa bilo kog mesta. Mobotix podrava striming sa zvukom i JPEG kroz browser.

 
Prilagoavanje formata slike štedi prostor
 

Dodatno, Mobotix kamere podravaju slobodan izbor formata slike, kropovanja i nivoa zooma. Ovo znai da korisnik moe da transferuje, prikae i sauva samo one odreene delove slike koji su bitni.

Zoom
Napomena:
Što je vei frejmrejt, vea je koliina podataka, a time i bandwith potreban za prenos. Da bi smanjili optereenje, više korisnika moe individualno da odredi frejmrejt; ovo znai da jedan koorisnik moe posmatrati sliku u 25 fps iz lokalne mree dok drugi posmatra sliku u 2 fps preko Interneta. Slika se paralelno snima u treem frejmrejtu (1-25 fps). Zvuk se prenosi do svih korisnika nezavisno od frejmrejta.