Web Terminal

Serijski port na kameri ne mora da bude korišen samo za modem i GSM/GPRS komunikaciju, on takoe podrava:
• IO mod: koristi signale na portu kao ulazno izlazne signale
• Terminal mod: relej izmeu browsera i RS232 porta
• Loging mod: za uvanje ulaznih podataka

U poslednja dva moda Mobotix kamera prua integrisani web teminal koji uspostavlja konekciju izmeu korisnikovog web browsera i RS232 porta na kameri, kroz mreu. Kamera slui kao relej izmeu ureaja (kao što je PLC ili telefon) na serijskom portu i browsera.

 

Pošto web terminal skuplja sve ulazee ASCII karaktere i uva ih u ring buffer-u (max. 100kb) kamera takoe moe biti korišena kao RS232 loger podataka. Ovo je veoma lak nain za udaljenu kontrolu i nadgledanje velikog broja mašina, sistema grejanja, telefonskih sistema i ostalih ureaja sa serijskin portom, preko mree ili Interneta.U oba moda kamera moe da ubaci podatak o vremenu pre svake linije teksta koju primi. Postoje 3 naina osveavanja terminalskog ekrana:
• HTML: prikazuje se kompletna stranica u web browseru u definisanom vremenskom intervalu. Ova funkcij aje kompatibilna sa svim web browserima.
• Direktno: karakteri se unose direktno u terminal bez potrebe da se osvei stranica u browseru. Period osveavanja u kome browser zatrai od kamere nove podatke moe se podesiti. U ovom modu korisnik moe da pretrauje ring buffer koristei komande sa leve strane ekrana.
• Tekst: Dolazei tekst se prikazuje kao HTML tekst box sa skrol barom bez funkcije automatskog osveavanja.