Update softvera

Mobotix kamere mogu automatski da primaju nove update softvera preko web browsera, odravajui sistem tehnološki aktuelnim. Nove verzije softvera su besplatne i dostupne za preuzimanje sa sajta. Svi parametri kamere uvaju se u konfiguracionom fajlu koji moe biti uitan iz kamere ili u nju, kroz web browser. Ovo znai da Mobotix kamera moe biti kompletno administrirana kroz LAN, Internet ili ISDN. Ovakav koncept omoguava lakše upravljanje veim brojem kamera, konfiguraciju korisnikih kamera i update softvera.