Ulaz/Izlaz

Mobotix kamere poseduju 50mA izlazni prekida kroz 9-pinski RS232 konektor. Osim toga Mobotix kamere poseduju i ulazni prekida kroz koji se moe povezati više kontakata.
Izlaz moe biti aktiviran kroz kontrolu dogaaja, kako bi pokrenuo eksterni alarm ili aktivirao svetlo. Takoe moe biti pokrenut kroz MxControlCenter, preko soft dugmia ili putem telefona. Dodatno, jedna od lampica na kameri se moe koristiti da prui optiki prikaz trenutnog statusa izlaza, u kontrolne svrhe.Ulazni signal moe da pokrene dogaaj u kameri, startuje snimanje ili pošalje e-mail sa slikom.