Napajanje strujom

Mobtix kamere se mogu napajati strujom kroz mreni ili ISDN kabl. Nema potrebe za dodatnim kablovima za napajanje. Napon je omoguen kroz ethernet kabl uz dodatne ureaje.
• Mreni strujni adapter (MX-NPA-3-RJ) uy standardno napajanje (MX-SNT-E01-30-RJ)
• Ili etvoroportno napajanje (MX-NPR-4)
• Ili osmoportno ili dvadesetoportno napajanje (MX-NPR-8/20) za instalaciju u 19“ rek.

 

Duina linije zavisi samo od tipa kabla, ne od napajanja. Mobotix kamere imaju potrošnju struje oko 3W i zato mogu biti napajane i direktno preko ISDN-a, bez potrebe za dodatnim ureajima. Za brzo povezivanje dovoljno je ukljuiti ih u slobodnu LAN ili ISDN utinicu.Da bi se osiguralo sigurno funkcionisanje, Mobotix kamere poseduju tri izolovana elektrina odeljka (ISDN, mrea, RS232/IO). Ovo znai da napajanje preko mree nije povezano sa serijskim portom ili serijskim ulazom/izlazom.

 
Centralno napajanje
 

U sluaju da se Mobotix kamere centralno napajaju preko mree, kompletan video sistem vrlo jednostavno se moe napajati preko UPS-a, napajanje kamera, switch-a kao i servera za snimanje, gde je mogue. Neophodno napajanje za 20 kamera je samo oko 60W.

 
Solarno napajanje
 

Mobotix kamere se napajaju 24 do 35 V napajanjem, što znai da moderno solarno napajanje moe pruiti adekvatnu snagu. Takvi sistemi nemaju samo izlaz od 12V nego i od 24V. Strujom se napaja preko pinova 7 i 8 kroz mreni ili ISDN prikljuak.

Mala potrošnja elektrine energije od oko 3W pozitivno utie na ivotni vek kamere kao i na injenicu da ne zahtevaju odravanje. Veoma veliki raspone temperatura u kojima kamera radi, ne bi bio zamisliv bez tako male potrošnje struje. Konkurentske kamere troše tri do etiri puta više struje tako da proizvode tri ili etiri puta više interne toplote od Mobotix kamere. Zbog toga imaju vrlo ogranien temperaturni opseg na kome funkcionišu.