Kvalitet i pouzdanost

Mobotix kamere su razvijene i proizvedene iskljuivo u Nemakoj. Mobotix ne koristi kamera module drugih proizvoaa; senzor slike je ugraen direktno na štampanu plou. Soiva megapixel kamera modela su specijalno razvijena u Mobotixu i nalaze se u kuištu od fiberglasa gde je temperatura stabilna.

24 asovni test
Svaka Mobotix kamera mora da proe intenzivan 24 asovni test i mora biti sposobna da izdri dva sata u klimatsko komori na +60C. Kamere za sve vremenske uslove moraju proi i test nepromoivosti.

Mobotix kamere su veoma pouzdane. Posebno su poznate po stabilnosti softvera. Ispravno funkcionisanje softvera se konstantno kontroliše specijalnim hardverom i softverom unutar same kamere. Eventualne greške se zapisuju u log. Ti podaci se mogu preuzeti tokom servisa u fabrici ili putem Interneta. Mobotix konstantno analizira te podatke kako bi poboljšao pouzdanost kamera. Nisu nam poznati nikakvi problemi nastali usled „zaglavljenog“ softvera.

Kako bi obezbedili pouzdanost Mobotix proizvoda nakon isporuke, imamo oko 50 kamera koje neprestano rade u razliitim uslovima u našoj test laboratoriji i koje elektronski nadgledamo.