Varijabilna duina snimanja (nedeljni raspored)

Gde je neophodno, Mobotix kamera moe da ukljui snimanje kroz internu nedeljnu kontrolu vremena, što se podešava u kameri kroz browser. Odreena operacija moe biti povezana sa vremenskom kontrolom preko ulaza na kameri. Prilikom pokretanja snimanje se
• Pokree
• Zaustavlja ili
• Produava

 


 

Slobodno podesivim setom internih ili eksternih dogaaja. Kontakt na vratima, na primer, moe da pokrene snimanje odreene duine. Snimanje moe da se produi ako je detektovan pokret na slici. Dodatno, dogaaji mogu biti pokrenuti ako se ponavljaju odreeni broj puta više nego što je odreeno za taj vremenski period. Za vreme selektovanja i filtriranje dogaaja, ova fleksibilnost smanjuje broj pogrešnih snimaka.

 

Duina perioda snimanja kamere moe se definisati kao profil i odrediti u minut. Vreme aktivacije moe se razlikovati od dana do dana i kamere mogu biti aktivirane nekoliko puta dnevno. Dodatno, Mobotix kamere poseduju kontrolu praznika, koja se moe koristiti da ukljui ili iskljui odreene dane  u godini (Nova Godina npr.).

Automatsko podešavanje vremena
Da bi se uvek obezbedilo tano vreme kamere, Mobotix kamere su opremljene sa real-time-clock-om i baterijom koja obezbeuje sinhronizaciju sa time serverima na mrei ili na internetu.