Kompresija slike

Kompresija slike je neophodna
 

Nekomprimovana (*.bmp fajl, na primer) slika u megapixel rezoluciji zauzela bi oko 4MB na disku, što je ini prevelikom za efikasno uvanje i prenos. ak i u 100Mbit mrei prenos bi trajao oko pola sekunde. Iz tog razloga slika mora da bude kompresovana unutar kamere. Za tu svrhu postoje razliiti naini kompresije. Naješi nain kompresije slike je JPEG kompresija.U zavisnosti od kvaliteta kompresija smanjuje veliinu fajla izmeu 1/20 i 1/50 originalne veliine.

 
Kvalitet slike
 

Kvalitet slike direktno zavisi od stepena kompresije i moe se podesiti u procentima. Dobre slike se mogu dobiti ve sa kompresijom od 50%. U sluaju kompresije ispod 20% bie primetna pikselizacija; sa podešavanjem preko 70% jedva e biti primetna razlika u odnosu na originalnu sliku. Veliina fajla dodatno zavisi i od sadraja slike; slika koja je bogata detaljima, vea je u odnosu na isti nivo kvaliteta i zauzima više prostora na disku od slike nekog predela koji je uglavnom monoton. Iz tog razloga oštrije fokusirana slika e imati vei fajl. 

 
Pojedinani frejmovi pretvoreni u Motion-JPEG
 

Ako se pojedinani frejmovi prikazuju dovoljno brzo, stvorie tenu video sekvencu ve od 12 fps. Ovakav proces se zove Motion-JPEG jer su individualne snimci u stvari JPEG komprimovane slike. Pokretne slike kao ove, mogu biti prikazane u standardnom web browseru bez potrebe za dodatnim plugin-ovima. Motion-JPEG je pogodan format slike za grupu korisnika koji ele da vide slike sa kamere a na ijem PC-ju je onemogueno uitavanje Java apleta i AciveX komponenti iz sigurnosnih razloga.

 
Skoro neprimetna promena izmeu dve slike
 

Promene izmeu dve slike su skoro neprimetne; drugim reima, odreene oblasti slike se ponavljaju svakom frejmu iako nema nikakve promene. Video enkoding proces MPEG je razvijen kako bi se izbeglo procesiranje identinih delova slike.

 
Mane MPEG kompresije
 

Video enkoding proces kao MPEG poseduje i ozbiljne nedostatke za ive kamere, zbog same svrhe za koju je napravljen. MPEG je razvijen za kompresiju filmova (za DVD na primer), gde nije bitno koliko dugo e trajati enkodiranje. Bitan je samo kvalitet i kompresija. U sluaju ive kamere je bitno da je vreme izmeu dogaaja na sceni i njegovog prikaza na monitoru minimalno.
Drugi problem sa standardnim procesom kao MPEG je što su pokretni objekti enkodovani u niskoj rezoluciji i kvalitetu jer ljudsko oko ne moe da identifikuje detalje kamiona u pokretu u bioskopskom filmu, na primer. U sigurnosnim aplikacijama objekti koji se kreu su vrlo relevantni i zbog toga treba da se prenesu na ekran u dobrom kvalitetu.

 
Mobotix-ov MxPEG optimizuje ive kamere
 

U cilju prevazilaenja mana standardnog procesa enkodiranja video materijala (veliko kašnjenje u prikazu, loš kvalitet pokretnih delova slike) Mobotix je razvio sopstveni MxPEG kodek baziran na kompresiji JPEG slike. Za razliku od Motion JPEG-a, MxPEG prenosi samo deo slike koji se razlikuje u odnosu na prethodnu, u kojoj se kretanje desilo. Kao posledica toga je da MxPEG zahteva 3-5 puta manje prostora za skladištenje snimaka nego Motion JPEG. Video prenos sa MxPEG kompresijom pri 25 fps u CIF formatu zahteva bandwidth od oko 1Mbit-a.

 
Prednost: video i JPEG slike istovremeno
 

Pošto Mobotix kamere imaju multi kanalne mogunosti, mogu na primer, istovremeno slati JPEG slike na PDA, Motion JPEG na standardni web browser bez pluginova, a video strim sa zvukom kroz ActiveX komponentu browsera. Framerate takoe moe biti razliit za sve korisnike. Ovo su znaajne prednosti kod dugotrajnog snimanja jer uprkos prikazu ive slike u visokom framerate-u od 25 fps, snimanje se moe vršiti u 2 fps štedei storage. Bez obzira na to zvuk e biti snimljen savršeno sinhrono.