Optereenje mree

CablesMobotix koncept je dizajniran da minimizira opterenje mree. Glavni inioci su integrisano procesiranje slike i integrisana detekcija dogaaja koju ureaj koristi da detektuje pokret u slici. Ovakav dizajn dozvoljava korisnicima da saekaju da se slike snime pre nego što se prenesu kroz mreu. O ovome odluuje kamera. Velika prednost ovoga je da Mobotix kamere ne zahtevaju konstantan kontakti prenos podataka kroz mreu. Pošto nezavisno snimaju, ovo u velikoj meri rastereuje centralni PC.

 
Mane klasine tehnologije
 

Za razliku od Mobotix koncepta, u klasinim sistemima analiza slike se vrši na centralnom PC-ju. Softver za analizu slike mora konstantno da analizira sliku kroz mreu. Još jedna mana ovih sistema je da se sve aktivnosti kamere obrauju na centralnom PC-ju, centralnoj taki celog sistema. Ukoliko imate nekoliko kamera koje snimaju, ovo nee samo opteretiti mreu nego e i kapacitet snimanja biti ubrzo popunjen.U live modu pri MxPEG kompresiji Mobotix kamera zauzima izmeu 1 i 1.5 Mbit mrenog bandwidtha,  sa dobrim kvalitetom slike u punom frejmrejtu. Ova vrednost moe biti dupla ukoliko se snima. U cilju rastereenja mree i u ovom sluaju, Mobotix kamera nudi opciju selekcije razliitog frejmrejta tokom snimanja i prilikom gledanja uivo. U sluaju MJPEG-a bandwith je dva ili tri puta vei jer se zasebni frejmovi prenose kao pune slike.

 
Mrea danas ne predstavlja usko grlo
 

Prenos podataka od kamere do PC-a nije više problem jer 100 Mbit mree se standardno koriste tako da video signal zauzima oko 2% kapaciteta. Stari 10 Mbit koaksijalni prsten danas je uglavnom zamenjen.
Današnje 100 Mbit-ne mree uglavnom su postavljene u topologiji zvezde preko swia. On analizira pakete  podataka i prosleuje ih ka odredištu. Uopšteno govorei, podaci sa kamere zauzimaju samo dve linije, kabl od kamere ka swiu i kabl od svia do PC-ja. Nijedna od ostalih linija nije optereena kao ni njen kapacitet.

 
Jedna gigabitna linija je dovoljna
 

Mobotix kamera sa MxPEG kompresijom , snimajui pri 25 fps u CIF formatu sa zvukom zauzima 1 do maksimalno 2 Mbit na 100 Mbit mrei. Praktino i nema opterenja mree od kamere ka sviu. Sa druge strane, optereenje sa svih kamera se akumulira na jednu liniju od swia do PC-ja.Da bi se izbeglo kašnjenje u prikazu praktino optereenje mree ne bi trebalo da prelazi 30-40%, odnosno 30-40 Mbit-a na 100 Mbit-noj mrei. Ovo znai 15-20 kamera u punom frejmrejtu. Iz ovog razloga je preporuljivo da se koristi Gbit svi, koji omoguava 10 puta vei bandwith, na PC-ju na kome se vrši monitoring i na PC-ju na kome se snima. Ovakav sistem moe lako da prenese slike sa 100 kamera uivo na PC.