Serijski interfejs RS232

RS232 serijski interfejs na Mobotix kameri ne podrava samo prenos istog teksta (videti Web Terminal), ve moe i da pokree dogaaje i alarmne poruke, kroz korisniki definisane stringove koji se primaju na serijskom portu. Ako je primljen poruka o grešci, kamera moe poslati alarm inenjeru, putem ISDN-a ili IP telefonskog poziva.

Dolazei podaci mogu biti vizuelno uneti u sliku, ili radi dalje obrade u formi meta podataka u ASCII formatu kao komentar za JPEG sliku.  POS podaci preko serijskog porta mogu biti prikazani u slici. U tu svrhu koriste se odreeni znakovi koji definišu broj linija koje e biti prikazane na slici. U kombinaciji sa soft dugmiima (videti soft dugmie), nizovi karaktera ili kontrolne sekvence takoe mogu biti prosleene na serijski port. Prema tome, eksternim ureajima (grejanje, telefon, industrijska oprema, pan/tilt mehanizmi) se jednostavno moe upravljati sa udaljene lokacije preko web browsera, kako bi otvorili kapiju ili ukljuili grejanje u vikendici, na primer.