Sigurnost

Mobotix kamere su opremljene Linux operativnim sistemom koji je veoma siguran. Dodatno, svi inputi i servisi koji ne slue interakciji sa web browserom su iskljueni. Telnet i slini servisi su takoe zatvoreni i ne mogu biti ukljueni. Zato ako izgubite administratorski password, nema drugog naina nego da pošaljete kameru u Mobotix fabriku, na oporavak. Menja se kompletan PCB sa firmwerom, kamera se startuje i menja lozinka.

U sluaju velikih, distribuiranih video sistema, mnogo korisnika ima potrebu da esto pristupa snimcima. Uz Mobotix koncept, veoma je jednostavno kamere zaštititi firewall-om; korisnik obino nema potrebu da pristupa PC-ju koji snima, jer se to obino vrši putem kamere. Jedino MxControlCenter klijent dozvoljava direktan pristup snimcima sa servera, kada je potrebno.

Mobotix kamere podravaju HTTPS/SSL protokole. Pomou ove tehnologije postie se enkripcija i autentikacija izmeu kamere i klijenta. Ovo nudi dodatnu sigurnost i zaštitu slike i podataka od pristupa spolja.