Vrlo malo opterećenje mreže

Efikasni MxPEG video kodek, snimanje na detekciju pokreta, i bufferovanje videa u samoj kameri, garantuju veoma malo opterećenje mreže.

U poređenju sa centralizovanim PC rešenjima i softverom za video menadžment, Mobotixov koncept storagea je u prednosti jer manje opterećuje mrežu. Napokon, nema potrebe kontinuirano prenositi video strim sa kamere do centralnog PC radi analize.

Veoma malo opterecenje mreze Mobotix IP kamera

Umesto toga, procesiranje slike i kontrola događaja dešavaju se u samoj kameri i ona odlučuje šta će da snimi. Zbog toga, mreža je zauzeta samo kada se događaj dogodi i tokom skladištenja podataka. Šta više, skladištenje videa u samoj kameri, omogućava da se premoste kratki mrežni prekidi ili oscilacije u bendwidth-u, koje su česte u bežičnim mrežama, na primer.

Kontrolisani framerate kod IP kamera