Audio i SIP telefonija

Signalizirajući alarmi širom sveta kroz VOIP telefoniju – svaka kamera je video IP telefon, zasnovan na SIP standardu sa automatskim alarmnim pozivom, daljinskom kontolom i sinhronim zvukom.

Mobotix kamere nebeleže samo događaje kao video i audio klipove, već mogu i da okidaju alarme širom sveta, putem e-maila, tekstualnih poruka ili telefona. Ovo mogu raditi čak i preko VoIP telefonske konekcije sa podrškom za globalni SIP standard. U slučaju alarma, kamera vrši telefonski poziv, bez dodatne opreme, ka kompatibilnom IP telefonu ili PC softphone-u. Ukoliko je linija zauzeta, nema odgovora ili je uneti PIN kod pogrešan, kamera automatski bira sledeći broj na listi. Kada se konekcija uspostavi, osoba koja stoji pred kamerom pojavljuje se na VoIP telefonu i možemo joj se obratiti.

Audio i SIP telefonija

 
Udaljeni pristup telefonom

Osim video i audio konekcije, funkcije kamere mogu biti pokrenute i preko tastature telefona sa tonskim biranjem. Mogu se koristiti, na primer, za otvaranje vrata, uključivanje svetla ili upravljanje pretragom događaja.