Audio

Mobotix kamere poseduju kompletnu podršku za sinhroni audio u živoj slici i u snimku. Kamere poseduju sledeće audio funkcije:

  • Reprodukciju predefinisanih glasovnih poruka kroz zvučnik
  • Monitoring prostorije kroz browser (ActiveX) ili Windows klijent
  • Poruke ka kameri iz Windows klijenta
  • Događajem kontrolisano video/audio snimanje
  • Telefonske alarmne poruke kroz ISDN i IP
 

AudioJedna od prednosti Mobotix kamera u audio modu je da se audio kanal prenosi nezavisno od framerate-a slike, tako da je uvek sinhronizovan. To znači da korisnik može da uskladi prenos podataka prema bandwidth-u trenutne konekcije u bilo kom trenutku. To je efektan način kompenzacije fluktuacije mrežnog bandwidth-a. U slučaju da glavna konekcija velike brzine (fiber opti?ki kabl, npr.) otkaže, lako je preći na sporiju pomoćnu konekciju (WLAN, Internet VPN), jer je ograničen samo framerate slike a ne audio funkcionalnost.

 

Audio se može koristiti u browseru ili klijentaskom programu MxControlCenter. U slučaju audio funkcije u browseru, „ActiveX“ mod mora da bude omogućen. Proverite da je li je ActiveX uključen u podešavanjima browsera. Bez MxPeg-a moguće su samo slike bez zvuka.

 

Još jedna prednost Mobotix kamera je da audio izlaz poseduje multikanalnu podršku, što znači da nekoliko korisnika istovremeno može da prima sinhroni audio uz sliku u različitom framerate-u. Ovo je veoma bitno kod dugotrajnog snimanja jer nasuprot živoj slici od 25 fps, snimanje može biti smanjeno do 0,2 fps (jedan frame svakih 5 sekundi), štedeći kapacitet storage-a. Bez obzira na to, zvuk će biti snimljen sinhrono.