Opcije Internet veze

Telefonija preko IP i ISDNMobotix kamere mogu biti u potpunosti administriarane putem Interneta jer podržavaju funkcije rutiranja i DynDNS-a. Kamera ima šest različitih funkcija u smislu FTP ili SMTP Iternet protokola. Standardno opremljena ISDN-om kamera ima pristup internetu u sledećim situacijama:

  1. Uživo: Kamera je direktno povezana na Internet preko rutera (DSL, itd.) sa statičkom (fiksnom) IP adresom. Podržava 25 simultanih korisnika zahvaljujući velikoj RAM memoriji i specijalnoj internoj arhitekturi web servera. Zahvaljujući integrisanoj DynDNS funkcionalnosti, korišćenjem javnih DynDNS servera, kameri se takođe može pristupiti preko DSL konekcije sa dinamičkom IP adresom, preko fiksnog imena.
  2. Osvežavanje početne stranice: Ako slike sa kamere treba da budu javno dostupne, često se koriste Internet serveri. U tu svrhu, kamera se automatski putem dial-up-a konektuje na internet i menja sliku na određenoj početnoj stranici putem integrisanog FTP programa. Slike se obično čuvaju privremeno ako originalna živa slika nije moguća iz pravnih razloga ili jednostavno, nije potrebna. Transfer slike može biti u određenom vremenskom intervalu, po događaju ili kombinacija oba.
  3. Kreiranje slike svakih sat vremena: U nekim Internet aplikacijama nova slika treba da bude prikazana na svakih sat vremena, dok se prethodna 24 sata čuvaju dostupna. Ovakve zadatke obavlja sama kamera jer nudi opciju kreiranja nekoliko slika (filenamehh.jpg) sa vremenskom ekstenzijom (hh) na početnoj strani. Fajlovi budu prepisani u isto vreme sledećeg dana.
  4. Dokumentovani događaji: Ako slike događaja treba da budu arhivirane za duži period vremena, Mobotix kamera ih može sačuvati u foldere sa vremenskom strukturom, automatski kreirajući foldere na serveru. Na primer, slika snimljena 22. Avgusta 2004. Godine oko 17:45:33 sačuvaće se na serveru u folderu cameraname/2004/08/22/17/filename.jpg, fajl može biti automatski imenovan „m040822174533.jpg“ („m“yymmddhhss“.jpg“)
  5. Privremeni događaji: Doga?aji i sekvence snimljeni u internoj memoriji, periodično mogu biti zamenjeni putem interneta kao zip file. HTML plejer je dodat kao index fajl tako da se slike mogu pregledati bez potrebe za posebnim softverom.
  6. Slanje e-maila: Mobotix kamere podržavaju slanje e-maila koji sadrži slike sa kamere ako se događaj desio u vremenski kontrolisanom periodu
  7. .
 

Svi akcije mogu biti izvedene vremenski ili biti događajem kontrolisane. Na primer, zahvaljujući integrisanom video senzoru pokreta, slika može biti poslata u trenutku kada osoba prolazi kroz scenu.

 

FTP skladištenje je manje preporučljivo u lokalnoj mreži jer direktan PC server (Windows, Linux) može da se koristi sa integrisanim video menadžment sistemom kamere. U takvom slučaju kamera koristi folder na PC-ju koji je dostupan kroz mrežu i nezavisno upravlja tim folderom i svojim ring buffer-om.