Načini snimanja

Mobotix kamere nude tri raličita načina snimanja:
• Snimak događaja sa promenljivim framerate-om i zvukom
• Kontinuirano snimanje sa povećanim famerate-om pri događaju uključujući zvuk
• Samo slika bez zvuka sa pre i post alarmnim slikama

Proces snimanja se uvek dešava u ring buffer-u; to znači da kamera briše stare snimke ako je skladišteni prostor popunjen ili ako je zadato vreme snimanja isteklo. Slike se čuvaju na kameri ili na PC/serveru. Nema potrebe za instalacijom bilo kakvog softvera jer Mobotix kamera sama upravlja procesom snimanja.

 

Proces snimanja je nezavisan od odabranog formata snimka (JPEG, MxPEG) . Međutim, najviši framerate i najefikasnije skladištenje postiže se sa Mobotix-ovim MxPEG kodekom.
Nezavisno od događajem kontrolisanog snimanja, u ring buffer-u mogu da se čuvaju slike iz određenih vremenskih intervala. Format slike može biti različit od formata žive slike. Ovo znači, na primer, da dodatna megapixel slika može biti snimljena svakih 10 minuta za događajem kontrolisano snimanje u VGA rezoluciji.

 
Snimak događaja sa zvukom
 

Video i audio snimak promenljive dužine se snima kao događaj. Faramerate može biti do 25 fps. Ovo je standardan način snimanja u sigurnosnim aplikacijama. Snimanje počinje samo kada se desi događaj, kao detekcija pokreta u slici. Može se snimiti period od 10 sekundi pre događaja i posle događaja. Nezavisno od framerate-a žive slike, snimak može imati različit framerate u zavisnosti od potreba i veličine storage-a.
Snimci događaja podeljeni su na delove (fajlove) od 10 sekundi i čuvani u folderu na PC-ju. Ovo uveliko smanjuje broj fajlova u poređenju sa snimanjem pojedinačnih slika sa pre i post alarm slikama. PC koji snima je do 10 puta efikasniji. Pošto interni privremeni buffer u kameri rasterećuje opterećenje mreže, 100 kamera mogu da čuvaju snimke na jednom PC-ju pri događajem kontrolisanom snimanju.

 

 
Kontinuirano snimanje sa događajem kontrolisanim faramerate-om
 

U slučaju kontinuiranog snimanja, slike se kontinuirano snimaju tokom određenog vremena u nedelji, na primer od 8 ujutru do 6 popodne, od ponedeljka do petka. Framerate za snimanje može biti od 0,2 do 25 fps, različit od frmerate-a žive slike. Osim toga framerate može automatski da se poveća ako desi određeni događaj. Na primer kontinuirano snimanje se podesi na 0,2 fps dok se pri detektovanom događaju povećava na 25 fps.

Video strim je sačuvan u ring buffer-u delovima od po 10 sekundi. Zahvaljujući ovom efikasnom procesu, oko 30 kamera istovremeno može da snima na standardnom PC-ju u 25 fps uključujući audio.
Ukoliko je potrebno snimati sa velikog broja kamera, dodatni serveri se mogu dodati u bilo koje vreme. Broj kamera po serveru se može uvećati u koliko se koriste hi-end serveri sa RAID disk sistemima. Mobotix je efikasniji i superiorniji od klasičnih sistema sa centralnim PC-jem, posebno pri snimanju u visokom framerate-u.

 

 
Jedna slika sa pre i post alarmom
 

U režimu snimanja jedne slike, slika događaja se snima kao poseban JPEG fajl. Dodatno, do 50 slika pre i posle događaja se mogu snimiti u fiksnim vremenskim intervalima kao individualni fajlovi. Ti fajlovi se zatim skladište u jednom folderu u ring bufferu koji je nazvan po događaju.
Prednosti snimanja jedne slike su mali kapacitet storage-a neophodan za slike i mogućnost dužih intervala do 10 minuta za pre i post alarm slike. Pošto se slike čuvaju kao posebni JPEG fajlovi, može im se pristupiti ne samo kroz integrisani plejer u web broseru već i ručni kroz folder ili posebnim programima za pregled slika. Međutim mana ovakvog načina snimanja je, da u slučaju velikog broja pre i post alarmnih slika i vrlo čestih događaja sa nekoliko kamera, server će biti mnogo više opterećen nego u druga dva slučaja.