Pretraga slike

Pretraga slike moguća je po datumu i vremenu koristeći video menadžment sistem integrisan u svakoj Mobotix kameri. Nije bitno da li je slika sačuvana u internom ring buffer-u u samoj kameri ili na eksternom PC-ju ili serveru. Kamera prikazuje događaj koji je najbliži selektovanom vremenu. Pošto koristi binarni algoritam za pretragu, vreme pretrage je vrlo kratko, čak i u slučaju eksternog storage-a, iznosi svega par sekundi. Pretraga se može efikasno vršiti i preko sporih veza, jer kamera je ta koja obavlja pretragu a ne browser.

 Rezultati pretrage, određene snimljene video sekvence, mogu se skinuti sa kamere na lokalni PC kroz browser preko linka u prozoru pretrage. Ovo se vrši u formatu arhive (Tar, WinZip, WinRAR, Powerarchiver). Mobotix kamera dodatno generiše HTML index fajl i uključuje ga u arhivu. Ovaj fajl omogućava kasniju jednostavnu reprodukciju sekvenci kroz web browser.

Sačuvane kao arhiva, snimljene sekvence mogu biti poslate drugim korisnicima putem e-maila ili narezane na CD. Oni slike mogu pregledati kroz browser bez potrebe za dodatnim programima. Pošto su slike sačuvane kao JPEG fajlovi mogu biti editovane standardnim programima za obradu slike.Više korisnika simultano može vršiti pretragu.