Alarmne poruke

Mobotix kamere dolaze sa već integrisanim kompletnim alrmnim menadžmentom koji obaveštava korisnika ili kontrolni centar o detektovanim događajima. Alarm se javlja kao:
• Lokalna glasovna poruka kroz zvučnik kamere (npr. „Snimljeni ste“)
• E-mail sa slikom događaja ili sekvencom
• Telefonski poziv IP telefonijom ili putem ISDN-a, sa mogućnošću dvosmerne komunikacije.
• Mrežna poruka ka serveru ili kontrolnoj stanici (IP notify)

Nezavisno od snimanja, nedeljna kontrola vremena i različite grupe događaja mogu biti odabrane kao alarmne poruke. Kamera može biti podešena na takav način da dok svi događaju mogu pokrenuti snimanje, samo određeni mogu aktivirati alarm. Sva podešavanja mogu lako da se definišu putem profila, pružajući korisniku mogućnost da vrlo brzo promeni način reagovanja na alarm.

 
Individualne glasovne poruke
 

Višestruke individualne glasovne poruke mogu biti sačuvane u Mobotix kameri, mogu biti pokrenute događajima ili pozvane od strane korisnika klikom na dugme u browseru. Pored toga poruke se mogu emitovati i u određeno vreme. Vremenski se mogu kontrolisati sa minutnom preciznošću, uz veliku fleksibilnost u pogledu dana u nedelji, meseca i praznika.

Glasovne poruke se mogu emitovati lokalno kroz zvučnik na kameri ili telefonom. Poruka se može snimiti na kameri putem:
• Integrisanog mikrofona u kameri
• Telefonskog poziva putem IP telefonije ili ISDN-a
• Kao file (*.wav, *.tar, binarni) kroz web browser

Funkcije upravljanja kamerom podržavaju prenos glasovnih poruka od jedne kamere ka nekoliko drugih.

 
Telefonski pozivi sa potvrdom
 

Mobotix kamere mogu da pozivaju određenu listu telefonskih brojeva sve dok jedan korisnik ne odgovori. Da bi bili sigurni da je osoba koj se javila autorizovana da primi poziv, mora uneti PIN broj kako bi ptvrdila poziv. U protivnom kamera će nastaviti da zove sledećeg korisnika sa liste brojeva.

 

Nakon poziva možete da odaberete da li ćete prekinuti vezu ili aktivirati glasovne funkcije. Možete aktivirati samo glasovnu poruku kroz zvučnik kamere ili da aktivira dvosmernu komunikaciju. Različite funkcije se mogu aktivirati putem tastature telefona. Između ostalog, može se poslati poslednji događaj, aktivirati prekidač, ili poslati e-mail sa trenutnom slikom.

 
Fleksibilne mrežne poruke
 

IP notify funkcija omogućava da kamera bude jednostavno integrisana u kompleksne kontrolne sisteme. Kamera emituje mrežnu poruku na određenu IP adresu i port, a podržane su simboličke adrese kroz DNS. Moguće je odrediti više ciljnih adresa, u kom slučaju Mobotix kamera šalje poruku istovremeno na sve adrese ili pokušava da redom da kontaktira svaku dok poruka nije prihvaćena. Može se definisati da osim kompjutera koji prihvaća poruku, ona mora biti eksplicitno prihvaćena i od korisnika (kroz McControlCenter). Poruka može da sadrži varijable kao što su broj događaja, IP adresa kamere ili vreme događaja.
Integrisani daljinski pristup kroz mrežu ili ISDN do MxControlCenter-a funkcioniše na istom principu.E-mail sa varijablama

Mobotix kemere ne prenose samo trenutne slike putem e-maila, nego mogu i cele klipove. Format slike može biti nezavisan od žive slike, na primer slika se može snimati u megapixel formatu ali u informativne svrhe se šalju samo CIF slike, zauzimajući manje memorije.