Frejmrejt

Mobotix kamere ne generišu analognu živu sliku, nego već obrađenu kompresovanu digitalnu sliku sa zoom i pan opcijama. Za razliku od klasičnih sistema, nema razlike u maksimalnom frejmrejtu žive slike i maksimalnom frejmrejtu snimka. Utrenutnoj verziji softvera, frejmrejt u MxPEG modu je 50% veci od MJPEG-a.
• 30 fps u CIF rezoluciji (320x240)
• 30 fps u VGA rezoluciji (640x480)
• 10 fps u 1 Megapixel rezoluciji (1280x960)
• 6 fps u 3 Megapixel rezoluciji (2048x1536)

Moguće je u isto vreme prikazati živu sliku i snimati u datoj rezoluciji i frejmrejtu. Frejmrejt ne zavisi od sistema, limitiran je samo performansama procesora integrisanog u kameru.

 
Frejmrejt snimanja u slučaju više kamera
 

Svako ko upoređuje frejmrejt trebao bi da uzme u obzir frejmrejt snimanja sa svih kamera. Mobotix sistem od 30 kamera može da snima u punom frejmrejtu (25 fps CIF) na standardan PC (Pentium IV).
Velika prednost Mobotix kamera je da podržava prenos i snimanje različitih video strimova u različitom frejmrejtu. Sinhroni audio je sadržan u svakom strimu. Paralelno sa živom slikom od 25 fps, snimanje se može obavljati u 6 fps, na primer, radi efikasnosti.

 
 
Video i JPEG slika simultano
 

Svako ko želi da radi isklučivo kroz web browser, bez pluginova i bez ActiveX-a, moraće da se pomiri sa nižim frejmrejtom, osim ako ne koristi striming mod u Netscape browseru, ako ga kamera podržava. Slično je i u Mobotix sistemu. Brži i tečniji frejmrejt može se postići sa posebnim programima nego sa web browserom, na uštrb univerzalnosti i jednostavnog pristupa kameri sa bilo kog mesta. Mobotix podržava striming sa zvukom i JPEG kroz browser.

 
Prilagođavanje formata slike štedi prostor
 

Dodatno, Mobotix kamere podržavaju slobodan izbor formata slike, kropovanja i nivoa zooma. Ovo znači da korisnik može da transferuje, prikaže i sačuva samo one određene delove slike koji su bitni.

Zoom
Napomena:
Što je veći frejmrejt, veća je količina podataka, a time i bandwith potreban za prenos. Da bi smanjili opterećenje, više korisnika može individualno da odredi frejmrejt; ovo znači da jedan koorisnik može posmatrati sliku u 25 fps iz lokalne mreže dok drugi posmatra sliku u 2 fps preko Interneta. Slika se paralelno snima u trećem frejmrejtu (1-25 fps). Zvuk se prenosi do svih korisnika nezavisno od frejmrejta.