Opterećenje mreže

CablesMobotix koncept je dizajniran da minimizira opterćenje mreže. Glavni činioci su integrisano procesiranje slike i integrisana detekcija događaja koju uređaj koristi da detektuje pokret u slici. Ovakav dizajn dozvoljava korisnicima da sačekaju da se slike snime pre nego što se prenesu kroz mrežu. O ovome odlučuje kamera. Velika prednost ovoga je da Mobotix kamere ne zahtevaju konstantan kontakti prenos podataka kroz mrežu. Pošto nezavisno snimaju, ovo u velikoj meri rasterećuje centralni PC.

 
Mane klasične tehnologije
 

Za razliku od Mobotix koncepta, u klasičnim sistemima analiza slike se vrši na centralnom PC-ju. Softver za analizu slike mora konstantno da analizira sliku kroz mrežu. Još jedna mana ovih sistema je da se sve aktivnosti kamere obrađuju na centralnom PC-ju, centralnoj tački celog sistema. Ukoliko imate nekoliko kamera koje snimaju, ovo neće samo opteretiti mrežu nego će i kapacitet snimanja biti ubrzo popunjen.U live modu pri MxPEG kompresiji Mobotix kamera zauzima između 1 i 1.5 Mbit mrežnog bandwidtha,  sa dobrim kvalitetom slike u punom frejmrejtu. Ova vrednost može biti dupla ukoliko se snima. U cilju rasterećenja mreže i u ovom slučaju, Mobotix kamera nudi opciju selekcije različitog frejmrejta tokom snimanja i prilikom gledanja uživo. U slučaju MJPEG-a bandwith je dva ili tri puta veći jer se zasebni frejmovi prenose kao pune slike.

 
Mreža danas ne predstavlja usko grlo
 

Prenos podataka od kamere do PC-a nije više problem jer 100 Mbit mreže se standardno koriste tako da video signal zauzima oko 2% kapaciteta. Stari 10 Mbit koaksijalni prsten danas je uglavnom zamenjen.
Današnje 100 Mbit-ne mreže uglavnom su postavljene u topologiji zvezde preko swiča. On analizira pakete  podataka i prosleđuje ih ka odredištu. Uopšteno govoreći, podaci sa kamere zauzimaju samo dve linije, kabl od kamere ka swiču i kabl od sviča do PC-ja. Nijedna od ostalih linija nije opterećena kao ni njen kapacitet.

 
Jedna gigabitna linija je dovoljna
 

Mobotix kamera sa MxPEG kompresijom , snimajući pri 25 fps u CIF formatu sa zvukom zauzima 1 do maksimalno 2 Mbit na 100 Mbit mreži. Praktično i nema opterćenja mreže od kamere ka sviču. Sa druge strane, opterećenje sa svih kamera se akumulira na jednu liniju od swiča do PC-ja.Da bi se izbeglo kašnjenje u prikazu praktično opterećenje mreže ne bi trebalo da prelazi 30-40%, odnosno 30-40 Mbit-a na 100 Mbit-noj mreži. Ovo znači 15-20 kamera u punom frejmrejtu. Iz ovog razloga je preporučljivo da se koristi Gbit svič, koji omogućava 10 puta veći bandwith, na PC-ju na kome se vrši monitoring i na PC-ju na kome se snima. Ovakav sistem može lako da prenese slike sa 100 kamera uživo na PC.