Web Terminal

Serijski port na kameri ne mora da bude korišćen samo za modem i GSM/GPRS komunikaciju, on takođe podržava:
• IO mod: koristi signale na portu kao ulazno izlazne signale
• Terminal mod: relej između browsera i RS232 porta
• Loging mod: za čuvanje ulaznih podataka

U poslednja dva moda Mobotix kamera pruža integrisani web teminal koji uspostavlja konekciju između korisnikovog web browsera i RS232 porta na kameri, kroz mrežu. Kamera služi kao relej između uređaja (kao što je PLC ili telefon) na serijskom portu i browsera.

 

Pošto web terminal skuplja sve ulazeće ASCII karaktere i čuva ih u ring buffer-u (max. 100kb) kamera takođe može biti korišćena kao RS232 loger podataka. Ovo je veoma lak način za udaljenu kontrolu i nadgledanje velikog broja mašina, sistema grejanja, telefonskih sistema i ostalih uređaja sa serijskin portom, preko mreže ili Interneta.U oba moda kamera može da ubaci podatak o vremenu pre svake linije teksta koju primi. Postoje 3 načina osvežavanja terminalskog ekrana:
• HTML: prikazuje se kompletna stranica u web browseru u definisanom vremenskom intervalu. Ova funkcij aje kompatibilna sa svim web browserima.
• Direktno: karakteri se unose direktno u terminal bez potrebe da se osveži stranica u browseru. Period osvežavanja u kome browser zatraži od kamere nove podatke može se podesiti. U ovom modu korisnik može da pretražuje ring buffer koristeći komande sa leve strane ekrana.
• Tekst: Dolazeći tekst se prikazuje kao HTML tekst box sa skrol barom bez funkcije automatskog osvežavanja.