Serijski interfejs RS232

RS232 serijski interfejs na Mobotix kameri ne podržava samo prenos čistog teksta (videti Web Terminal), već može i da pokreće događaje i alarmne poruke, kroz korisnički definisane stringove koji se primaju na serijskom portu. Ako je primljen poruka o grešci, kamera može poslati alarm inženjeru, putem ISDN-a ili IP telefonskog poziva.

Dolazeći podaci mogu biti vizuelno uneti u sliku, ili radi dalje obrade u formi meta podataka u ASCII formatu kao komentar za JPEG sliku.  POS podaci preko serijskog porta mogu biti prikazani u slici. U tu svrhu koriste se određeni znakovi koji definišu broj linija koje će biti prikazane na slici. U kombinaciji sa soft dugmićima (videti soft dugmiće), nizovi karaktera ili kontrolne sekvence takođe mogu biti prosleđene na serijski port. Prema tome, eksternim uređajima (grejanje, telefon, industrijska oprema, pan/tilt mehanizmi) se jednostavno može upravljati sa udaljene lokacije preko web browsera, kako bi otvorili kapiju ili uključili grejanje u vikendici, na primer.