Update softvera

Mobotix kamere mogu automatski da primaju nove update softvera preko web browsera, održavajuči sistem tehnološki aktuelnim. Nove verzije softvera su besplatne i dostupne za preuzimanje sa sajta. Svi parametri kamere čuvaju se u konfiguracionom fajlu koji može biti učitan iz kamere ili u nju, kroz web browser. Ovo znači da Mobotix kamera može biti kompletno administrirana kroz LAN, Internet ili ISDN. Ovakav koncept omogućava lakše upravljanje većim brojem kamera, konfiguraciju korisničkih kamera i update softvera.