Sigurnost

Mobotix kamere su opremljene Linux operativnim sistemom koji je veoma siguran. Dodatno, svi inputi i servisi koji ne služe interakciji sa web browserom su isključeni. Telnet i slični servisi su takođe zatvoreni i ne mogu biti uključeni. Zato ako izgubite administratorski password, nema drugog načina nego da pošaljete kameru u Mobotix fabriku, na oporavak. Menja se kompletan PCB sa firmwerom, kamera se startuje i menja lozinka.

U slučaju velikih, distribuiranih video sistema, mnogo korisnika ima potrebu da često pristupa snimcima. Uz Mobotix koncept, veoma je jednostavno kamere zaštititi firewall-om; korisnik obično nema potrebu da pristupa PC-ju koji snima, jer se to obično vrši putem kamere. Jedino MxControlCenter klijent dozvoljava direktan pristup snimcima sa servera, kada je potrebno.

Mobotix kamere podržavaju HTTPS/SSL protokole. Pomoću ove tehnologije postiže se enkripcija i autentikacija između kamere i klijenta. Ovo nudi dodatnu sigurnost i zaštitu slike i podataka od pristupa spolja.