Simultano snimanje, pretraživanje događaja i gledanje uživo

Živa slika za više korisnika, snimanje i pretraga snimaka istovremeno, moguće je u sekundi iz bilo kog dela sveta. Pošto se sve dešava u kameri, Mobotix kamera može sve ovo da radi istovremeno: prenos slike ka više korisnika, snima slike visoke rezolucije u 30 f/s, i pretražuje snimke u bilo koje doba na bilo kojem mestu sa mrežnom konekcijom. Sinhroni zvuk je standard i pri gledanju žive slike i kod pregleda snimaka, čak i u web browseru.

Korisnici mogu da odaberu framerate u kome će da posmatraju i framerate u kome će da se snima, sa zvukom naravno.

Simultano snimanje pretrazivanje dogadjaja i gledanje uzivo Mobotix IP kamera