Logo

Mobotix kamera može da primi nekoliko kolor logoa, raznih veličina, sa velikom preciznošću. Opciono logo može biti pozicioniran u odnosu na ivicu slike. Koriste?i web browser slike se jednostavno učitaju kao PNG fajlovi. Logo slike mogu biti proizvoljnog oblika i transparentne dozvoljavajući vam da integrišete ne samo logo korisnika nego i interesantne efekte kao vodeni žig.

Logo

 
Vremenski kontrolisano
 

Svakom logu je moguće odrediti poseban nedeljni program koji kontroliše kada se pojavljuje na slici. Nedeljni program se može podesiti sa minutnom preciznošću i može da sadrži bilo koji broj promena statusa tokom dana. Nedeljna vremenska kontrola sadrži funkciju koja reguliše izuzetke tokom praznika ili odmora.

 
Animirani logo
 

Mobotix kamere mogu se koristiti sa animiranim logoima koji privlače veću pažnju na vašem sajtu. Ova funkcija može da se koristi za kretanje objekata po ekranu ili za generisanje tikera sa tekstom. Da bi generisali ovaj tip logoa, nekoliko slika se učita u kameru i dodele se logou. Slika se podesi da se menja u intervalu od 1 sekunde do 30 minuta. Postoji mnogo interesantnih aplikacija za rad sa slikama koje se mogu učitati online preko URL-a. Na primer animacije vremenske prognoze se mogu integrisati u sliku.

 
Učitavanje online
 

Mobotix kamere podržavaju automatsko ciklično učitavanje logoa preko URL-a (npr. www.mobotix.com/logos/mxlogo_320.png). Ovo omogućava da grupa kamera bude kontrolisana centralno, putem servera. Vremenski interval se može podesiti između 5 min. i jednom dnevno.

Logo

Logo se definiše posebno za svaki format slike. Ako korisnik promeni format slike sa VGA na CIF, kamera automatski učitava dodeljen logo za taj format. Ovo omogućava da logo bude efektivnije prikazan nego sa automatskim skaliranjem jer veći font može biti prikazan u malom formatu logoa.