MxControlCenter - Brz način za prikaz više žive slike sa više kamera

Osim multiview funkcije u web browseru, Mobotix kamere podržavaju mogućnost prikaza slike sa zvukom sa velikog broja kamera istovremeno. Ovo je omogućeno kroz MxControlCenter, windows aplikaciju u .exe formatu koja se može preuzeti sa Interneta potpuno besplatno. MxControlCenter podržava JPEG, MotionJPEG i MxPEG striming sa zvukom. Osim toga moguće je prikazivati i snimati sliku sa Interneta preko JPEG-URL (http://name.jpg).

MxControlCenter za upravljanje kamerama

 

Najnoviji MxControlCenter je dostupan u Software downloads sekciji.

 
Kontrolni centar potpuno besplatno
 

Broj kamera koje se mogu prikazati ograničen je samo performansama kompjutera i veličinom ekrana. Na standardnom PC-ju (Pentium IV/3.2 GHz) MxControlCenter podržava oko 900 fps (frejmova u sekundi) u CIF formatu slike. Taj kapacitet je dovoljan za živu sliku sa 30 kamera u 25 fps uključujći audio. Tih 30 kamera može biti poređano u 6x5 na velikom TFT ekranu u CIF formatu (320x240 pixela).

MxControlCenter za upravljanje kamerama

 
Razlika je u broju kamera
 

Prikaz velike brzine je daleko od kompletnog sistema velike brzine prikaza, jer mnogi sistemi mogu da prikažu jednu ili nekoliko kamera uživo u 25 fps, ali frmerate brzo opada pri više od 5 kamera. Nasuprot tome MxControlCenter prikazuje živu sliku sa 30 kamera sa lakoćom. Osim toga, kašnjenje (latencija) između događaja i njegovog prikaza na ekranu je mnogo kraće u MxControlCenter-u nego u drugim sistemima.

 
Integrisana mapa lokacije
 

MxControlCenter uključuje i layout editor. Može prikazati do 20 različitih multiview layouta u 5 raličitih formata slike. Teoretski nema ograničenja u pogledu broja prikazanih kamera. Kao pozadinu plana lokacije moguće je učitati JPEG sliku, a ikonice kamera se jednostavno prevuku na željenu poziciju. Alarmi se prikazuju vizuelno ili putem zvučnog signala. Kada korisnik prevuče kursor miša preko kamere, živa slika se uveća.

MxControlCenter za upravljanje kamerama

 
Alarmi se pojavljuju trenutno
 

MxControlCenter funkcija pregleda alarma (slike sa leve strane) omogućava da se događaji i žive slike sačuvaju na lokalnom PC-ju. Lista alarma događaja može biti prikazana kao slika u dve veličine ili kao tekst sa imenom kamere i vremenom alarma. Dodatno, prikazano je i vreme koje je proteklo od poslednjeg alarma. Prozor ostaje uokviren crveno sve dok korisnik klikom miša ne potvrdi događaj. Alarmi se brzo i lako mogu pregledati sa automatskom zoom funkcijom prelaskom miša preko slike događaja. Klikom miša na sliku alarma, automatski se aktivira predefinisani layout dodeljen kameri koja aktivira alarm. Layout sadrži mapu lokacije sa ostalim kamerama na toj lokaciji. Za više informacija vidite kontrolni centar.

 
Višestranost sa Pan & Tilt mehanizmom
 

MxControlCenter omogućava pregled snimljenih događaja sa jedne kamere dok druga nastavlja da prikazuje živu sliku. Pretraživanje događaja je moguće kroz kameru ili direktno sa PC servera. Različiti pan & tilt mehanizmi su podržani u MxControlCenter-u i mogu se kontrolisati mišem ili joystick-om.

 
Kontrolni centar za udaljene alarme
 

Mobotix kamere poseduju sve funkcije za automatsko udaljeno obaveštavanje o događajima direktno u kontrolni centar. Alarmiranje može biti preko ISDN-a, mreže ili Interneta. Kada se desi događaj, kamera emituje signal kroz mrežu do kontrol centar kompjutera, koji zatim sačuva sliku događaja, kreira živu sliku i prikazuje je na ekranu monitor i emituje zvučni signal.