Događaji

Doga?ajiMobotix kamere poseduju integrisanu nedeljnu kontrolu vremena i događaja. Ona omogućava prenos alarmnih poruka (telefonom, e-mailom) i čuvanje slika po događaju i/ili u određeno vreme. Događaji mogu biti pokrenuti interno definisanim pravilima u kameri ili eksternim signalima, preko prekidača ili signalom preko mreže. U kameri se mogu definisati sledeća pravila za događaje:

  • Video detekcija pokreta
  • Promena jačine zvuka u mikrofonu
  • Pasivni infracrveni detektor
  • Pregrevanje unutar kamere

 

 

Osim toga moguće je periodično snimanje u određeno vreme svakog sata, dana ili nedelje. Mobotix kamere nude opciju analize nizova karaktera preko serijskog porta ili preko mrežnih poruka ili definisanje događaja na bazi određenih podataka. Za više informacija pogledajte serijski interfejs RS232.

 

Osim čuvanja sekvenci slika, događaji mogu da pokrenu emitovanje audio poruke kroz zvučnik kamere, alarmne poruke na telefon ili tranfer slike na Internet putem FTP-a ili e-maila.

 

Izlaz na kameri može da bude kontrolisan događajem ili vremenski, ili da, na primer, vikendom kada je mračno upali svetlo preko releja.

Jedna kamera pokreće ostale
Koristeći IP notify mehanizam, jedna kamera može da pokrene grupu drugih kamera. Za više informacija videti control center.