FTP

Standardni FTP proces se koristi u Internet aplikacijama za osvežavanje žive slike sa web kamere. Osim jednostavne zamene slike na web sajtu (npr. www.mywebsite.rs/picture.jpg) u određenom intervalu (svakih 10 minuta npr.) Mobotix kamera može da automatski generiše strukturu foldera i fajlova prema datumu. Za više informacija vidite Internet konekcija.

 

FTP

 
Vremenski i događajem kontrolisano
 

FTP transfer se može pokrenuti ili u određeno vreme (svakog vikenda ili meseca) ili po događaju, kada je napravljen kontakt na prekidaču i detektovan pokret na slici. Osim zasebnih slika, celi folderi sa sekvencama mogu biti poslati FTP-om ili e-mailom. Mobotix kamere nude mogućnost slanja snimljenih događaja u WinZip formatu (.TAR) sa integrisanim HTML plejerom.

 
Bolji Ring Buffer bez FTP-a i softvera
 

FTP protokol nije pogodan za snimanje video strimova velike brzine u ring buffer. Standardne IP kamere koje se koriste u sigurnosnim sistemima zahtevaju centralni PC sa video menadžment softverom. Mobotix se razlikuje od ostalih jer osim FTP-a za web sajtove, jedini je prizvođač koji nudi i direktan ring buffer. Za više informacija pogledajte ring buffer skladištenje.

 

Sa zadatom IP adresom servera (Windows/Linux) i određenom veličinom ring buffer-a u samoj kameri, kamera organizuje podatke na PC-ju bez potrebe za dodatnim softverom. Sve funkcije pretraživanja i reprodukcije su već uključene u kameri i funkcionalne kroz web browser. Za više informacija vidite pretraživanje slike.

FTP