Framerate kontrolisan događajem minimizira troškove storagea

Svaka Mobotix kamera poseduje integrisan menadžment događaja i alarma koji reaguje na senzore pokreta, mikrofon, signalni ulaz i ostale priključene uređaje. Kao rezultat tih događaja alarm signalizira i snimanje se pokreće. Pri kontinuiranom snimanju, kamera može automatski da podešava frmerate po potrebi. Dokle god nema detektovanih događaja, kamera snima sa niskim framerate-om, smanjujući potreban storage i troškove storage medija.

Kontrolisani framerate kod IP kamera
Kontrolisani framerate kod IP kamera