Kontinuirano snimanje tokom mrežnih prekida

Interni ring buffer u samoj kameri premošćava mrežne prekide i varijacije badndwidth-a kod bežičnih linkova (WLAN/UMTS) do nekoliko minuta.

Kontinuirano snimanje tokom mreznih prekida