MxActivitySensor


MxActivitySensor 2.0

MxActivitySensor 2.0 je integrisani, profesionalni, softverski alat za analizu i detekciju kretanja baziranu na veličini i poziciji na slici. U pitanju je inteligentna 3D detekcija pokreta koja je u stanju da ignoriše lažne alarme poput kiše, snega i pokrete drveća usled vetra, kao i da prepozna lažne alarme uzrokovane pokretima životinja, predmeta itd. Na ovaj način kamera se fokusira isključivo na bitne elemente koji su od krucijalne važnosti za alarmiranje korisnika. Od 2017. godine sve Mobotix kamere koje nisu hemisferne su opremljene MxActivitySensor 2.0.

Jedinstvene prednosti kombinovane funkcionalnosti MxActivitySensor 2.0 i analitike događaja:

  • detekcija pokreta u prethodno definisanim oblastima kao i obaveštavanje o relevantnim i važnim događajima
  • Izdvajanje objekata u zavisnosti od veličine i perspektive, čime se smanjuje broj lažnih alarma uzrokovanih pticama i sitnih životinja
  • smanjuje broj lažnih alarma uzrokovanih kišom, snegom ili pomeranjem drveća i stubova (na kojima je kamera montirana), uzokovani jakim vetrom
  • Omogućava snimanje zasnovano isključivo na događajima i na taj način smanjuje potrebu za velikim storidžima i smanjuje opterećenje mreže
  • U slučaju alarma, kamera reaguje samostalno, na primer, može da obavesti službe bezbednosti, emituje audio poruke ili upali rasvetu.
  • Da bi se napravila striktna ograničenja relevantnih događaja, moguće je kombinovati i druge tehnologije senzora
  • Laka konfiguracija preko referentnih prozora na maloj i velikoj udaljenosti
  • MxActivitySensor 2.0, 3D detekcija pokreta je standardna funkcija u svakoj ne-hemisfernoj kameri koje su na raspolaganju u 2017. godini, kao i na svim x14 / 24 i x15 / 25 modelima kamera usled nadogradnje firmvare-a

 

Kompaktni vodič za Mx ActivitySensor

 
       
 

Konfiguracija

MxActivitySensor je integrisani softverski alat koji detektuje pokrete ljudi i objekata.

Veličina objekata se definiše kalkulacijom automatske perspektive.