Poređenje troškova

Profesionalni sistem sa 30 kamera i terabajtnim snimanjem

Planirano je da se železnička stanica opremi sa 30 day/night kamera i kontrolnim centrom. Pouzdani RAID sistem od 1 Terabajta može da snima u proseku 48 sati neprekidnog snimanja, 16 slika u sekundi u VGA rezoluciji, sa svake kamere (480 slika u sekundi). Ako se koristi snimanje kontrolisano događajem ili kontinuirano snimanje sa automatski podesivim framerate-om, storage je dovoljan za oko dve nedelje snimanja. Format snimanja, kvalitet slike, framerate i kontrola događaja mogu biti podešeni za svaku kameru posebno, koristeći minimum kapaciteta storage-a. Ceo sistem uključujući kamere je potpuno zaštićen od nestanka struje jer se kamere napajaju kroz mrežni kabl.

Mobotix kamere visoke rezolucije
Dodatne prednosti Mobotix sistema u poređenju sa drugim sistemima

1. Veća rezolucija slike (1536 linija)
2. Viši framerate pri snimanju (30 kamera x 30 slika/s = 900 slika/s)
3. Neograničen prenos slike zahvaljujući TCP/IP standardu
4. Integrisan video senzor za snimanje po događaju
5. Privremeni buffer za snimanje u slučaju mrežnih problema
6. Progresivno skeniranje slike bez zamućenja pokretnih objekata
7. Simultano gledanje žive slike, snimaka i pretraživanje događaja
8. Udaljeni pristup kameri i snimcima, bilo kad, sa bilo kog mesta
9. Gotovo bez održavanja, sistem nema pokretnih delova
10. Neograničen broj korisnika i kamera – neograničena proširivost
11. Bez troškova softvera i licenciranja
12. Bez ograničenja broja dodatnih kamera i storage-a

Ušteda u svakom pogledu

Troškovi ulaganja u Mobotix sistem značajno su manji nego za analogni sistem. Troškovi održavanja su takođe manji jer Mobotix kamere nemaju pokretnih delova koji se habaju i troše. Sav profesionalni softver (kontrolni centar, snimač, video senzor) je dostupan kroz besplatan download. Updateovi sa novim funkcijama objavljuju se periodično, bez dodatnih troškova, i nema troškova licenciranja softvera.

Mobotix kamere visoke rezolucije
Primer malog sistema

U manjim sistemima, gde se koristi snimanje kontrolisano događajima, može se koristiti jeftino NAS rešenje. Mobotix kamere omogućavaju da se koristi i postojeći server za snimanje pošto se sva logika za snimanje i privremeni buffer nalaze u samoj kameri. Opterećenje mreže i kapacitet storage-a su svedeni na minimum.

Bez instalacije dodatnog softvera, postojeći kompjuteri u firmi mogu biti iskorišćeni za gledanje žive slike i pregled snimaka kroz web browser uz zaštitu lozinkom. Udaljeni pristup kameri je standardna opcija i ako je aktiviran i podešen, možete putem Interneta gledati uživo ili pregledati snimke. Jedini trošak u takvom sistemu je cena kamera i PoE switch-a.

Kamera za nadgledanje kuće kada niste tu

Sa samo jednom kamerom instaliranom u vašoj vikendici i povezanom na ISDN ili ADSL, na primer, možete joj pristupati putem Interneta iz bilo kog dela sveta. Kamera je sposobna da snimi u proseku 1000 slika na detektovane pokrete ili senzore na vratima. Kamera tada upozorava vlasnika putem ISDN-a ili integrisanog VoIP telefona. Nije neophodno da imate kompjuter u vikendici, porošnja struje svedena je na minimum, kamera troši manje od 5W na sat.