IP video nadzor - Fleksibilno povezivanje


IP video nadzor sa Mobotix kamera odlikuje visoka fleksibilnost u pogledu tehničkog rešenja za prenos podataka. U skladu sa zahtevima koje nameće konkretna instalacija, može se primeniti neko od sledećih rešenja za povezivanje udaljene lokacije:

DSL

Kada između korisnikovog objekta i udaljene lokacije na kojoj su instalirane Mobotix IP kamere postoji infrastruktura u vidu upredenih bakarnih parica (UTP), prenos se ostvaruje po posebnoj DSL liniji. Na krajeve parice se postavaljaju Schmid Watson Ethernet Bridge modemi sa eternet interfejsom. Na strani korisnikovog objekta se eternet interfejs modema povezuje na korisnikovu mrežu, dok se sa na strani udaljene lokacije vezuje Korenix industrijski eternet svič koji odlikuje pouzdan rad i u ekstremnim uslovima. Korenix svič obezbeđuje i Power-over-Ethernet napajanje za Mobotix IP kamere, čime se tehničko rešenje zaokružuje. Ovime je praktično ostvareno povezivanje udaljene lokacije i korisnikovog objekta u jedinstvenu eternet mrežu na kojoj kamere komuniciraju sa ostatkom sistema za IP video-nadzor.


OPTIKA

Ako između korisnikovog objekta i udaljene lokacije sa kamerama postoji optičko vlakno, primenjuje se slično rešenje kao kod telefonske parice. Na obe strane optičkog vlakna se postavljaju FIB-1 fiber u eternet konverteri. Na korisnikovom objektu se konverter povezuje na korisnikovu mrežu, a na udaljenoj lokaciji na industrijski Korenix eternet svič. Premda se obično podrazumeva optička veza relizovana preko para optičkih vlakana (po jedno vlakno za prenos podataka u svakom smeru), ovo rešenje se uspešno primenjuje čak i u slučaju kada je na raspolaganju samo jedno vlakno. FIB-1 konverteri podržavaju prenos u oba smera po jednom vlaknu primenom TDD tehnike. Ovo se može primeniti i kada korisnik poseduje par optičkih vlakana po kojima već radi neka mreža – u tom slučaju se pomoću FIB-1 konvertera prave dve odvojene mreže (svaka na svom vlaknu) od kojih jedna služi staroj nameni a druga povezivanju Mobotix IP kamera.


WIRELESS

Kada se Mobotix IP kamere postavljaju negde na otvorenom prostoru – na nekom stubu, ogradi ili bilo kom drugom objektu do koga ne postoji nikakva infrastruktura, tada se primenjuje bežična veza pomoću OSBRIDGE eskternog wireless uređaja. Na lokaciji korisnika se na postojeću eternet infrastrukturu povezuje OSBRIDGE, uz PoE injector ako korisnikova mreža ne podržava PoE napajanje. Na udaljenoj lokaciji se OSBRIDGE povezuje sa Korenix eternet svičom koji se instalira u posebnu kutiju za eksternu ugradnju. Uz Mobotix kamere i OSBRIDGE bežični uređaj koji su otporni na sve vremenske uslove, na ovaj način se upotpunjuje zaštita opreme od spoljnih uticaja. Mobotix IP kamere se povezuju na Korenix svič, a OSBRIDGE formira eternet bridge između udaljene lokacije i lokacije korisnika.


3G

Poseban slučaj bežičnog prenosa koji se primenjuje u slučaju kada zbog velikog rastojanja ili neke druge okolnosti nije pogodno koristiti OSBRIDGE uređaje, je prenos posredstvom mobilne mreže Mobilne Telefonije Srbije, Telenora ili VIP-a. I na lokaciji korisnika i na udaljenoj lokaciji na kojoj su instalirane Mobotix IP kamere postavlja se Cisco 1841 ruter sa posebnim 3G modulom i telefonskom SIM karticom. Cisco 1841 ruteri povezuju dve lokacije kroz zatvoreni komunikacioni oblak u okviru 3G mreže, a u slučaju nedostatka pokrivenosti 3G signalom, komunikacija se ostvaruje po EDGE ili GPRS protokolu. Na udaljenoj lokaciji se 3G ruter povezuje sa Korenix svičem koji obezbeđuje PoE napajanje za Mobotix IP kamere.


Internet

U opštem slučaju, kada treba povezati bilo koje dve udaljene lokacije koje poseduju brz pristup Internetu (ADSL, kablovski Internet i sl.), komunikacija se može ostvariti i preko Interneta, primenom VPN tunelovanja. Za ovaj slučaj se na obe lokacije postavljaju VPN ruteri, koji formiraju zaštićenu privatnu vezu kroz Internet mrežu. Za ovo je obično potrebno da je korisniku Internet provajder obezbedio statičku IP adresu što često nije slučaj, posebno u slučaju manjih korisnika, ali i tada postoji rešenje. Problem dinamičke IP adrese se najlakše rešava preko nekog Dynamic DNS provajdera pomoću kojeg se dinamička IP adresa korisnika povezuje sa imenom domena na Internetu i tako obezbeđuje VPN veza.