Mx2wire

Dvožilni kablovi

Dvožilni kablovi se danas prave najčešće od bakra, čije su žice upredene tzv.upredene bakarne parice. Klasičan primer upredene bakarne parice predstavlja analogni telefonski kabl prečnika 0,8 mm koji po kvalitetu prenosa zvuka( prema ISO/IEC 118010 standardu) spade u kategoriju 1. Mx2wire koristi osim upredenih bakarnih parica I neupredene žice koje treba da imaju makar dve žice za formiranje fizičke konekcije između dve Mx2wire jedinice.Tipovi upredenih bakarnih parica koje Mx2wire podržava su: Koaksialan kabl, analogna telefonska žica, strujni kabl I mrežni kabl.

Antena ili koaksialni kabl (npr. za analognu kameru)

 • Vrsta kabla - RG
 • Izuzetno otporan zahvaljujući zatvorenom sistemu I kvalitetnoj zaštiti
 • Opseg: (na 20 Mbps) preko 500 m
 • Vrsta kabla:JY,A2Y I YR (telefonski i niskonaponski kablovi)
 • Pogodni za instalaciju u građeviskim objektima
 • Dimenzije jezgra: 0,6-0,8 mm
 • Opseg: (na 20 Mbps) preko 300 m
 • Vrsta kabla:NY (instalacioni kabl)
 • Široki spektar rasprostranjenosti korišćenja
 • Kabl mora biti isključen sa naponske mreže
 • Poprečni presek max 1.5 sqmm
 • Opseg : (na 20 Mbps) preko 300 m
 • Vrsta kabla:CAT-7 (S/FTP,4X2XAWG 23, 1000 MHzl)
 • Visoki opseg prenosa podataka I energije
 • Kabl mora biti isključen sa naponske mreže
 • Opseg : (na 20 Mbps) preko 500 m