Mx2wire

Ethernet i PoE preko
telefonske parice

Korišćenjem novog Mx2wire sistema iz Mobotix-a, ethernet mreža i PoE mogu se prostirati do 500m koristeći bakarnu paricu (telefonski kabl). Ovo znači da postojeći dvožični telefonski kabl se može iskoristiti da poveže 10/100 MB Ethernet uređaje (npr. PC, WLAN, IP kamera, IP telefon ili Interfon). Brzina protoka je do 30 Mbps. Za koaksijalni kabl dužine 500m, prosečna brzina protoka je oko 15 Mbps. Identičan Mx2wire uređaj je potreban na oba kraja kabla i automatski se konfiguriše kao sender ili receiver.

Dve Mx2wire tačke isporučuju PoE napajanje preko priključenog mrežnog kabla. Priključenim uređajima se osim mrežnog signala, preko PoE isporučuje do 7W. Mx2wire se isporučuje kao standardna uzidna utičnica različitog dizajna. Takođe se može koristiti i nazidna varijanta. Komplet adaptera za prenos mrežnog i PoE signala preko dvožičnog kabla.

  • Dvožični kabl se koristi za povezivanje 10/100 MB ethernet uređaja
  • Idealno za povezivanje PC, WLAN, IP kamere, IP telefona, Interfona
  • Razdaljina do 500m, brzina do 30 Mbps, u zavisnosti od razdaljine
  • Povezani uređaji se napajaju strujom do 7W preko PoE
  • Jednostavna instalacija u standardne uzidne ili nazidne utičnice
  • Razvijeno i proizvedeno u Mobotix-u u Nemačkoj